תהליך הבנייה המחודשת של מרכז עצמה באופקים- תוך שיתוף מלא של התושבים בעיר

author.DisplayName author.DisplayName
המחלקה לשירותים חברתיים, עיריית אופקים, אופקים

רקע:

מרכז עצמה נועד לסייע לאנשים החיים בעוני והדרה בתחום מיצוי זכויות, תעסוקה וחיבור לקהילה, כשבבסיס עומדת הגישה של שותפות והעצמה של הלקוחות. המרכז פעל באופקים במהלך כשנה ללא מיפוי מעמיק של הצרכים וכתוצאה מכך לא נתן מענה מותאם לתושבים.

מטרות:

המטרה העיקרית של הבנייה המחודשת הייתה לשתף את תושבי העיר ולשמוע את קולותיהם על מנת לבנות מרכז שיהלום את צרכיהם. מטרה נוספת הייתה להכיר לתושבים את המרכז. בנוסף, היה רצון להגביר שיתופי פעולה עם ארגונים שונים בעיר, לצורך הרחבת קהל הפונים ואפשרויות סיוע.

ממצאים:

במהלך הבנייה המחודשת התקיימו פגישות עם כ-15 קבוצות אוכלוסייה שונות בעיר (כגון, לקוחות מרכז עצמה והמחלקה לשירותים חברתיים, אנשי מקצוע ועוד), כל קבוצה נשאלה כיצד חבריה רואים את החיים בעיר וכיצד לדעתם יוכל מרכז עצמה לסייע. מתוך המפגשים, עלו מספר נושאים המטרידים את התושבים ברמה העירונית: איכות סביבה, חינוך, מיצוי זכויות, העשרה ופנאי, המחלקה לשירותים חברתיים והשירות אותו נותנת והזדמנויות תעסוקה. לאחר המפגשים עם הקבוצות, נערך מפגש שולחנות עגולים אליו הוזמנו כל משתתפי הקבוצות במטרה לקדם פתרונות לנושאים שעלו. במפגש היה דיון על הנושאים שעלו לעומק וקמו קבוצות משימה יחד עם משתתפי המפגש לקידום פתרונות במסגרת ובהתאם לפעילות מרכז עצמה. המשך התהליך יהיה בעבודה המשותפת עם התושבים, זיהוי צרכים נוספים, חיבור לקבוצות אוכלוסייה אחרות ועבודה שוטפת של המרכז.

מסקנות:

מרכז עצמה נמצא בימים אלה בסיום בנייתו, תוך קידום הנושאים שעלו, יישום הנלמד והמשך למידה. התושבים שמחו להשמיע את קולם ולהיווכח כי יש מי שמקשיב ומקדם, הם נחשפו למרכז עצמה והדרכים בהן ניתן להיעזר בו, הכירו מוסדות וארגונים נוספים וכן נוצרו חיבורים שונים בין התושבים עצמם.

ורה סקליארסקי
ורה סקליארסקי
Powered by Eventact EMS