יחידת סגולה-מיצוי ומימוש זכויות בריאות לאזרחים ותיקים מאושפזים ע"י מתנדבים אזרחים ותיקים

גליה אלגרנטי שטרית 1,2 יונה תמרי 1,3 זהרה כהן 1
1יחידת סגולה, המשרד לשוויון חברתי, ירושלים
2יחידת סגולה, בית חולים קפלן, רחובות
3יחידת סגולה, בית חולים שערי צדק, ירושלים

רציונל / רקע

המשרד לשוויון חברתי הקים תכנית יחידת סגולה ב-12 בתי חולים ברחבי הארץ. הנגשת זכויות בריאות לאזרחים ותיקים מאושפזים. יחידת סגולה מופעלת ע"י רכזות עובדות סוציאליות ו 260 מתנדבים שהינם אזרחים ותיקים, שעברו הכשרה מקצועית.

המתנדבים מידעים בדבר זכויות באמצעות חוברת "זכויות שוות זהב" המתכללת מגוון זכויות ממשרדי ממשלה. המוקד לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי *8840 ממשיך את רצף מימוש הזכויות גם לאחר השחרור.

מטרה

הנגשת זכויות בריאות לאזרחים ותיקים מאושפזים ובני משפחותיהם באמצעות מתנדבים שהינם אזרחים ותיקים.

שיטות

המתנדבים פועלים ע"פ רשימת חולים ממוחשבת ומנגישים מידע בהתאם למצב הבריאותי.

העובדה שהמתנדבים הם גם אזרחים ותיקים נותנת נופך חשוב ונוסף לרעיון ולתכנית של מיצוי זכויות. המפגש בין המתנדב הותיק למאושפז הותיק מעצים את שני הצדדים. כידוע, ההתנדבות מפיגה בדידות ומרחיבה את מעגל ההכרויות של האדם המבוגר, שומרת על רוח צעירה, נותנת משמעות לחיים ותורמת לבריאותו ולרווחתו של האדם המבוגר. ניסיון חיים עשיר, מיומנויות תקשרות גבוהות ידע וסבלנות הם תנאי הכרחי לפרופיל המתנדב. לצורך הרחבת ארגז הכלים והמיומנויות שלהם, הם שותפים להשתלמויות והרצאות בהמשך השנה.

ממצאים

בכל אחת מהיחידות התגבשה קבוצה איכותית ועוצמתית ברמה המקומית של בית החולים וברמה הארצית.

ניסיונם האישי של המתנדבים והידע בנושא זכויות, מסייע לחולה לקבל את מקסימום המידע הנדרש למצבו. כשמתנדבת מבקרת במחלקת ניתוחי חזה ומספרת שעברה ניתוח לב פתוח או צינתור ושבה לתפקוד טוב, זוהי דוגמא מעצימה להחלמה וחזרה לתפקוד טוב.

מסקנות והמלצות יישומיות

הכשרתם של המתנדבים הינה בסיס מרכזי להצלחת התכנית. המידע המועבר למאושפז חייב להיות מקצועי ומדויק. יש להמשיך להכשיר, לחזק ולשמר את המתנדבים במשך השנה, הן בידע מקצועי והן בפעילות חברתית עשירה.

Powered by Eventact EMS