הצגת ממצאי מחקר בוגרים - SOS כפרי ילדים

ronen.kanski@soschildren.org.il
SOS כפרי ילדים, פיתוח תכניות, פתח תקווה

רקע - כפרי SOS הם מסגרות שהוקמו כפתרון להשמה חוץ ביתית לילדים ונוער בסיכון.

מטרות המחקר: הנהלת הארגון בצעה לאחרונה מחקר במטרה לדעת איך בוגריה מסגרות השתלבו בחיים האזרחיים.

שיטה: התבצע מחקר על 57 בוגרים. 56% מהבוגרים בני 29 - 19 ו - 44% בני 30 - 47.

ממצאים עקריים: ראיות לערך המוסף של כפרי SOS בהשוואה למסגרות פנימייתיות אחרות, הערך המוסף של כפרי SOS הוא היותם בית חם ומשפחתי, המהווה בסיס תמיכה טוב יותר מאשר מסגרות פנימייתיות אחרות, ראיות להשתלבות מוצלחת של בוגרי כפרי SOS בחברה, במידה שאינה פחותה מהשתלבות שאר בני גילם בכלל האוכלוסייה, לתפיסת הבוגרים כפריSOS מסייעים בהכנתם לחיים עצמאיים, תפיסת עתיד אופטימית של הבוגרים, אף יותר מהאוכלוסייה הכללית.

קשיים ואתגרים: ראיות לצורך בהמשך תמיכה גם לאחר סיום השהות בכפרי SOSשיעור לא מבוטל מקרב הבוגרים ממשיכים להתמודד עם עורף משפחתי חלש ועם העדר תמיכה, פוטנציאל לשיפור בהכנה של בוגרי כפרי SOS לחיים עצמאיים פער מרכזי בהקניית כלים להצלחה בהשכלה גבוהה ובתעסוקה פרופסיונאלית. קיים פער מגדרי: נשים מדווחות על מוכנות פחותה לחיים בוגרים מגברים.

מסקנות ותובנות: בוגרי כפרי הילדים SOS יצאו ממעגל הסיכון, השתלבו בחברה, מצבם טוב, ותפיסתם את עתידם – אופטימית, עם זאת, הם עדיין חסרים כלים להצלחה, ובעיקר כלים להשתלבות בהשכלה הגבוהה ובמקצועות פרופסיונליים, וכן נראה כי רבים מהם ירוויחו מהאפשרות להמשך ליווי, מעבר לכך, יש מקום לבחינה מעמיקה של הפער המגדרי, בין נשים לגברים, באופן שבו הם תופסים את שהותם בכפר ואת מידת הצלחתו בהכנתן לחיים הבוגרים וכן בהתייחס להמשך הצורך בשירותי הרווחה.

רונן קנסקי
רונן קנסקי
Powered by Eventact EMS