"הקהילה שלנו, הקול שלנו"- ועד דיירים בהוסטל כמרחב לשיתוף פעולה בין מתמודדי נפש לאנשי מקצוע בגיבוש תהליכי שיקום

shaharchai@gmail.com 1 אתי סלע 1 דיירי ההוסטל 2
1הוסטל "אביבים", חברת לב הנגב שירותים בע"מ, באר-שבע
2הוסטל "אביבים", ועד דיירים, באר-שבע

רציונל/רקע:

הוסטל "אביבים" של חברת`לב-הנגב`שירותים בע"מ הינו הוסטל למבוגרים הפועל מתוקף חוק שיקום נכי נפש בקהילה. לאורך השנים, מסיבות היסטוריות, פוליטיות וחברתיות, אוכלוסיה זו הודרה והורגלה שקולה אינו נשמע ואינו מקבל משנה חשיבות בהשפעתו על אורח חייהם. על בסיס ערכי השיקום וההחלמה, קם לפני כשנה ועד דיירים בהוסטל "אביבים", שמטרתו לאפשר לדיירים לקחת חלק שותף ופעיל בקבלה ובהובלת החלטות במרחב ההוסטל ובקהילה.

שיטות ההתערבות:

הוועד כולל נציגים מקרב דיירי ההוסטל, העובדת הסוציאלית המלווה ונציגים מהצוות. הפגישות מתקיימות כמרחב פתוח לשיח, כשהסוגיות העולות בו מובאות מהדיירים ומהצוות. ההחלטות מתקבלות לאחר דיון בסוגיות העולות בהסכמה משותפת וחברי הועד אחראיים על הוצאתן לפועל.

מטרת ועד הדיירים הינה ללמוד ולתרגל תהליכים דמוקרטיים ובכך לסייע לחברי הקהילה בה הם שותפים לפתח מיומנות, כלים ומוטיבציה לקדם את איכות חייהם. לתהליכי העצמה קהילתיים מסוג זה ישנו ממשק ישיר לתהליכי ההחלמה האישיים של החברים בקהילה.

ממצאים:

בשנה החולפת אנו עדים לשינויים ולתמורות בתחושת המעורבות ושביעות הרצון של הדיירים המתגוררים בהוסטל. שינוים אלו הובלו ונתמכו על ידי חברי הועד. בין התוצרים של פעילות הועד - תהליך הגדרת תפקיד הצוות המלווה, כולל חידוד התכונות והמיומנויות הנדרשות מהצוות על-מנת ללוות באופן מיטבי את הדיירים, השתתפות בתהליכי מיון וקבלת צוות חדש, גיבוש עקרונות לערבות הדדית בתוך ההוסטל, קידום יוזמות פנאי וחברה ועוד.

מסקנות והמלצות יישומיות:
בשולחן העגול יתארו חברי הועד והצוות המלווה את התהליך המשותף והייחודי שעברו יחד. נעלה דילמות מהותיות הקשורות למידת האחריות המתחלקת בין חברי הועד והצוות וכיצד מייצרים רמות שותפות גבוהות בתוך מסגרת טיפול כוללנית של בריאות הנפש, בה יש אלמנטים של פיקוח ואחריות מקצועית.

שחר חי
שחר חי
Powered by Eventact EMS