קבוצה תומכת השמה

נתי לסקר רנין אדריס raneened@nioi.gov.il
שיקום, המוסד לביטוח לאומי, פתח תקווה

רציונאל- העיסוק המרכזי מתוך מגוון עיסוקיו של עובד השיקום הינו סיוע בשילובם של המשתקמים בשוק העבודה החופשי באמצעות תהליך השמה בשיתוף חברות ההשמה.
תקופת הזמן ממועד קביעת הזכאות לשיקום ועד למועד השמתו של המשתקם בפועל בעבודתו- הינה תקופה משמעותית המלווה ברגשות של ציפייה, המתנה, דריכות ואי וודאות לקראת העתיד. מתוך כך, מצאנו לנכון ליצור עבור פונים אלה מרחב קבוצתי משותף אליו יוכלו להביא את מכלול תחושותיהם, התמודדויותיהם וקשייהם בתקופה זו.
רקע-
קהל יעד- קבוצה בת עד 12 חברים, גברים ונשים בגילאי עבודה, מכל רצף ההכשרה התעסוקתית וגם חסרי ניסיון תעסוקתי.
מבנה- קבוצת `רכבת` בעלת תחנה אחת קבועה וידועה מראש.
ראיונות- דגש על ראיונות כתנאי ובסיס ליצירת הקבוצה: היכרות, פניות וציפיות.
סטינג- הקבוצה נמשכה כ-5 חודשים- 21 מפגשים אחת לשבוע, ביום שעה ומקום קבועים. משך זמן מפגש- שעה וחצי.
מטרות-
• יצירת תחושת שייכות והדדיות.
• יצירת תחושת תקווה עבור המשתקמים ביחס ליכולתם להצליח בתהליך
ההשמה.
• העצמה, חיזוק הדימוי העצמי והערכה העצמית
ממצאים-
בסה"כ השתתפו בקבוצה לכל ארכה 17 חברים. 9 חברים סיימו בפועל.
6 מתוך 9 החברים שסיימו את הקבוצה השתלבו במהלכה בעבודה ומחזיקים בה עד היום בתחומי הנהלת חשבונות, מחסנאות, עבודה בסקרים, ועוד.
סיכום ומסקנות-
1. אמנם המטרה המרכזית הייתה השתלבותם של החברים במעגל העבודה בסופו של תהליך, אך זיהינו שהצרכים המרכזיים של החברים בפועל נעו סביב זיהוי הגורמים המעכבים והחסמים הרגשיים כמו דימוי עצמי, הערכה עצמית, פחד משינוי ועוד.
2. ההבנה שלאקדמיים יותר קשה מאשר לאנשים שמחפשים עבודה בלתי מקצועית.
3. המבנה של קבוצת רכבת מתאים ויעיל לליווי מסוג זה.

Powered by Eventact EMS