סימפוזיון "סנגור עצמי מיני":
הרצאה 1: חינוך מיני – קרקע פורייה ומאפשרת סנגור עצמי מיני

ליביה דוד
לאורך הדרך, אדנמ, קריית אתא

לאנשים עם מוגבלות יש אותן זכויות בסיסיות לזוגיות ומיניות, בדיוק כמו לאנשים ללא מוגבלות, זכויות הכוללות את ההזדמנויות לממש אותן בפועל. ישנם גורמים שונים אשר יכולים להוות מחסומים למימוש המיניות של אנשים עם מוגבלות. אך בדיוק כמו בתחומים אחרים, גם בתחום הזוגיות והמיניות רק כאשר האנשים עם המוגבלות בעצמם יתחילו לדבר בקולם ולדרוש בעד עצמם, המציאות גם בתחום הפרטי ביותר תתחיל להשתנות.

ההרצאה המוצעת מניחה כי תשתית של חינוך מיני המתמקד בערכים ובמיומנויות כאחד, והמעודד ערכים של בחירה וכבוד, יחד עם מיומנויות של תקשורת ואסרטיביות, היא הקרקע הפורייה הדרושה על מנת שאנשים עם מוגבלות יכלו להתנסות ולתרגל סנגור עצמי מיני.

אז מהו סנגור עצמי בהקשר זה? אנשים עם מוגבלות אשר פועלים על מנת לעזור לעצמם לקחת שליטה על המיניות שלהם. בתהליך הסנגור האדם לוקח החלטות ועושה בחירות המשפיעות על חייו, כדי לקדם את זכויותיו המיניות ועצמאותו בתחום, עם האחריות האישית הנדרשת על מנת להישמר מפגיעה.

Powered by Eventact EMS