סימפוזיון "סנגור עצמי מיני בקרב אנשים עם מוגבלות"
הרצאה מספר 3: סינגור עצמי מיני בחדר הטיפול ומחוצה לו בקרב מטופלים במצבי סיכון

author.DisplayName
לאורך הדרך, אדנמ, קריית אתא

סינגור עצמי מיני הינו נושא הנע בין קידום ואפשור הזכות, לבין שמירה על מוגנות המטופל כאשר אנו מתייחסים למטופלים אשר התנהגותם מובילה אותם למצבי סיכון, ניצול ופגיעה. מטופלים אלו פעמים רבות מגלים קושי לזהות את מצבי הסיכון, חווים מהסביבה חוסר לגיטימציה להיותם אנשים מיניים עם רצונות וצרכים אותם הם רוצים לממש, וזוכים לתגובות של שיפוטיות, הגבלה ובעיקר אשמה בשל התנהגותם המינית המסכנת, אשר משרתת עבורם מילוי צרכים אחרים. כל אלו, לעיתים מובילים אותם להתנגד לטיפול ולקיום של שינוי.

בהרצאה זו אציג את העבודה בחדר הטיפול בהתמודדות עם מצבים מסוג זה וכיצד בטיפול המטופל מפתח את יכולת הסנגור מול הגורמים הפוגעים ובמקביל מול הסביבה המגנה כמו: משפחה, צוות הוסטל, עו"ס קהילה על מנת שתאפשר מימוש צרכים באופן בטוח. כל זאת תוך שימת דגש על הצורך בליווי, הדרכה והגדרה של תוכניות מוגנות וקידום על מנת לאפשר יישום של התהליך והשינוי שנעשה בחדר הטיפול בחיי היומיום של המטופל והאנשים המשמעותיים לו.

Powered by Eventact EMS