סימפוזיון: סנגור עצמי מיני אצל אנשים עם מוגבלות
הרצאה 4: עבודה מערכתית כמקדמת סינגור עצמי מיני בקרב אנשים עם מגבלה

author.DisplayName
לאורך הדרך, אדנמ, קריית אתא

הרצאה זאת עוסקת בחשיבות הסנגור העצמי בכלל והסנגור העצמי המיני בפרט ובקושי של המטופלים עם המוגבלות לעשות זאת עבור עצמם. כפועל יוצא מקומם של אנשי המקצוע, ההורים והאפוטרופוס הינם משמעותיים- הן בהקשר של מתן לגיטימציה למיניות של המטופלים והן בשל היותם מעורבים עד ברי החלטה בכל הנוגע לתחומי החיים של המטופלים, כולל התחום המיני.

אתייחס לחשיבות העבודה המערכתית בכל הנוגע לשינוי עמדות ואפשור קיום זכויות מיניות עבור אנשים עם מוגבלות ולמורכבות היות האפוטרופוסים בעלי סמכות על רכוש ועל גוף, סמכות אשר לעיתים מתנגשת עם זכויותיהם ורצונותיהם של המטופלים.

במהלך ההרצאה אתייחס לתיאורי מקרה מחדר הטיפולים אשר מדגימים את המורכבות של הנושא ואת הצורך בעריכת שינוי בכל הנוגע לסמכויות אנשי צוות והורים אשר לעיתים עומדת בעוכריהם של המטופלים אשר מבקשים לממש עצמם בתחום המיני והזוגי בפרט. אסכם בכך שתפקידנו כמטפלים מיניים לעודד את המטופלים להשמיע את קולם, ותפקידם של הורים, צוותים, אפוטרופוסים וגורמים נוספים הוא לאפשר זאת.

Powered by Eventact EMS