"של מי התינוק הזה" -
תינוקות עם תסמונת דאון - דילמות אתיות ומקצועיות בתהליך קבלת החלטות לגבי השמת תינוקות באומנה, מהי טובת הילד?

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, השירות לטיפול בקהילה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ארצי

קבלת הבשורה אודות לידת ילד עם מוגבלות נראית לעין, מביאה את הוריו למצבי בלבול ומשבר. המשפחה חוששת שגידול ילד עם מוגבלות ישפיע לרעה על יציבות משפחתם, מערכת היחסים בין ההורים ועל היכולת לטפל בשאר הילדים.

למרות שמדובר במשפחות מתפקדות, הם מעלים דרישה לא לגדל את התינוק בביתם.

פעמים רבות החלטה זו של ההורים מתקבלת במצב של סערת רגשות ולא מתאפשר שיח שיאפשר שיקול דעת וקבלת החלטה שקולה.

בתוך השיקולים משתמשים ההורים פעמים רבות בהכשר רבני, וטובתו של הילד אינה נלקחת בחשבון.

איש המקצוע נדרש להכריע בעניין טובת הילד כאשר גם אצלו מערכת ערכים מקצועיים ואישיים, מדיניות הארגון בו עובד ותגובותיו הרגשיות אל מול עמדת ההורים.

בהרצאה נתאר מקרה שיביא לידי ביטוי את המורכבות בקבלת ההחלטה בעניין טובת הילד.

כמו כן ישתתף הקהל בדיון פעיל בנושא.

תמר להבי
תמר להבי
Powered by Eventact EMS