גירושין בשיתוף פעולה ויישומו בצוות רב מיקצועי בתחנה ליעוץ זוגי ומישפחתי

רחל ולדומירסקי sidrey0@ramat-gan.muni.il עו"ד עידית שחם
המחלקה לטיפולים ייחודיים במשפחה, האגף לשירותים חברתיים, רמת גן, רמת גן

רציונל:
קונפליקטים בעוצמות גבוהות בין הורים פוגעים בבריאותם הריגשית של ילדים התערבות מניעתית בשלבים הראשונים של הסכסוך משפרת את מצבם.

רקע:
בשנת 2011 קם ברמת גן באגף לשירותים חברתיים מרכז לגירושין בשיתוף פעולה , המרכז הרחיב את שירותיו למשפחות במשברי גירושין המודל הוא מובנה בשיטת גירושין בשיתוף פעולה ((collaborative divorce ומשלב צוות רב מיקצועי: עובדים סוציאליים, עורכי דין כלכלנים.

שיטות: השיטה מבוססת על מודל מערכתי הכולל מס שלבים ,במרכז צוות רב מיקצועי הכולל מטפלים מישפחתיים עורכי דין וכלכלנים המהווים מערך טיפולי מכיל ומסייע לזוגות הנמצאות בפרוץ המשבר טרם הסלמתו בהליכי ליטיגציה.

מימצאים:
במהלך השנים הושגו הסכמים שאושרו בבית המשפט תוך שימור יחסי הורות טובים לאחר הפרידה.

מסקנות והמלצות:
שיטת גירושין בשיתוף פעולה מתאימה לאוכלוסית היעד המטופלת באגף לשירותים חברתיים ונמצאת על רצף השירותיםהניתנים למשפחות במשבר. השיטה עוצמתית ויעילה.

רחל  ולדומירסקי
רחל ולדומירסקי
אגף הרוחה ר"ג
Powered by Eventact EMS