"בונים גשרים בקהילה" - סדנת היכרות עם מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה

gishurim.orit@gmail.com 1 נועה שלו 2
1תכנית "גישורים", משרד הרווחה השירות לעבודה קהילתית ומוזאיקה - המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה, ירושלים
2המחלקה לשילוב חברתי, מרכז גישור ודיאלוג בקהילה, עיריית לוד

בשנים האחרונות מתחזקת התחושה כי החוסן החברתי בישראל נסדק וכי החברה שלנו הופכת יותר אלימה ויותר שסועה. עובדים סוציאלים פרטניים וקהילתיים עוסקים רבות במציאת פתרונות למיגור תופעות אלה של הסתה, גזענות, הדרה ואלימות. בעשור האחרון צמחו בישראל 37 מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה (מהגולן ועד דימונה), המנוהלים ברובם על ידי עובדים סוצאליים בשיתוף פעילים ומתנדבים ממגוון הזהויות בקהילה ובשותפות רחבה עם גורמי ממסד (משטרה, בית משפט, חינוך..) וארגוני חברה אזרחית (שכר מצווה, יד ריבה...). בסדנה זו נציג את השלבים בייזום והקמה של מרכז גישור ודיאלוג בקהילה ומודל העבודה. באמצעות סיפורי מקרה, משחקים וסימולציות ייחשפו המשתתפים לתאוריה, לפרקטיקה ולעשייה הקהילתית במרכזים. דוגמה לעשייה שתוצג: דיאלוג שכונות בין שכונת הרכבת לשכונת גני אביב בלוד, בניית הסכמות בין שכנים בבתים משותפים ועוד.

מנחות הסדנה: עוס"ק נועה שלו, מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בלוד, המחלקה לשילוב חברתי, עריית לוד עוס"ק, אורית יולזרי, מנהלת תכנית "גישורים", תכנית מטה ארצית למרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה. תכנית מטעם השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

אורית  יולזרי
אורית יולזרי
Powered by Eventact EMS