טובת הילד - עבודה לשיפור התקשורת ההורית בתהליך גירושין עם קונפליקט גבוה

Naamash@ashdod.muni.il ענת זילברמן קובובי
מינהל שירותים חברתיים, עיריית אשדוד

רקע

הגירושין מביאים :מתח ולחץ ברמות גבוהות ביותר כמעט כמו אובדן ילד או בן זוג ,שינויים במגורים, בחלוקת התפקידים במשפחה, במצב הכלכלי, בקשרים במשפחה .לרוב המשפחה מטלטלת בסערה במשך חודשים ושנים עד למציאת איזון מחדש. מעבר ממשפחה דו גרעינית לחד גרעינית מצריכה תקשורת הורית יעילה שהינה אחד הפרמטרים המשמעותיים להסתגלות הילדים לגירושין. כעובדים סוציאליים אנו נפגשים עם משפחות בשיא המשבר -- במשפחות אלו הקונפליקט הגבוה מקשה להפריד את המאבק המשפטי והזוגי מהתפקוד ההורי. במצב זה התקשורת בין ההורים ללא תיווך של צד שלישי כמעט בלתי אפשרית, ההורים מתקשים לשתף פעולה והילדים כלואים בתווך. עבור משפחות אלה פיתחנו את פרויקט "גשר לקשר".

מטרות ושיטות

לאחר פיילוט של עשר משפחות ולמידת הצרכים מהשטח התמקדנו במשפחות שבהן ניתנו החלטות בנושא המשמורת וחלוקת זמני השהות וההורים מתקשים ליישמן, בשל המשקעים ביניהם. לכל זוג הורים מוצמד מטפל במהלך 12 פגישות טיפוליות שבועיות עם שני ההורים, מתמקדים בקשיים היומיומיים שאותם מגדירים יחד עם ההורים בתחילת התהליך. העבודה בחדר היא ממוקדת במטרה לעזור להורים להתמקד בצרכי הילדים. לאחר 12 מפגשים נעשית הערכה: האם חלו שינויים, האם יש צורך ורצון בהמשך עבודה. במידת הצורך יש אפשרות ל-12 פגישות נוספת.

הממצאים

למעלה מ-70 משפחות טופלו במשך למעלה משלוש שנים. בקרב זוגות ומשפחות רבות הפרויקט הפחית את רמת הקונפליקט והגביר את שיתוף הפעולה בין ההורים ומעורבות הילדים בסכסוך פחתה.

מספר ההפניות לפרויקט הוכפל.

התוצאות מעידות על שיפור במצב הרגשי והתפקודי של הילדים, על הפחתה במעורבותם במאבק ושיפור בתקשורת ובשיתוף הפעולה בין ההורים.

מסקנות והמלצות יישומיות

עבודה ממוקדת על תקשורת הורית יעילה מועילה למשפחות וזוגות סביב הגירושין ויש צורך ליישמה כדי לסייע לילדים והוריהם לעבור תקופה טעונה זו, להסתגל לשינוי באופן מיטבי ולהפחית פניות חוזרות לבתי המשפט.

.

נעמה שובל
נעמה שובל
Powered by Eventact EMS