לצאת ממעגל העוני-כשהמשפחה שותפה פעילה אפשר להפוך חלומות למציאות.
מודל העבודה בתוכנית "נושמים לרווחה"- תאור מקרה

author.DisplayName
האגף לשירותים חברתיים, מועצה אזורית מטה בנימין

רציונל/רקע:

עוני הוא תופעה חברתית רבת פנים ובעלת השלכות קשות על הפרט, המשפחה, הקהילה והחברה כולה; הטיפול בו ובמצוקות הנלוות אליו הוא מורכב ורב-ממדי. תכנית `נושמים לרווחה` - הינה תכנית להתערבות ולשיקום משפחות בעוני ובהדרה במחלקות לשירותים חברתיים. התוכנית מכוונת לשיפור מצבן של המשפחות המשתתפות בה בתחומי החיים השונים וליצירת מוביליות חברתית.

מטרות ושיטות:

שיפור מצבן של המשפחות החיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן באמצעות מיצוי זכויות, מציאת עבודה או שדרוג תעסוקתי, התנהלות כלכלית נבונה, צמצום התלות בשירותי הרווחה, הרחבת מערכות תמיכה ועידוד השותפות בקהילה. לתוכנית גישה ייחודית המתייחסת למשפחה כיחידה שלמה. עובד סוציאלי ומלווה אישי בונים יחד עם כל משפחה תכנית התערבות הלוקחת בחשבון את כל ההיבטים של חיי המשפחה. המשפחה הופכת להיות שותפה פעילה בתהליך, בבחירת ובעיצוב דרכי הפעולה. לכל משפחה מוקצב סל מענים גמיש המיועד לשיפור תנאי חייהם. גישה כוללנית זאת מעניקה למשפחות כלים והכוונה שיאפשרו להן לצאת לעצמאות.

ממצאים:

משפחת ק` מונה זוג הורים וחמישה ילדים בגילאי שנתיים עד 12, עלו ארצה מארה"ב לפני 8 שנים. מתחילת התהליך הם הביעו מוטיבציה רבה לעשות שינוי. למשפחה היו חובות לא מוסדרים וההכנסה החודשית לא תאמה כלל את ההוצאה החודשית. הבן הגדול למד בחנ"מ אך לא הגיע כמעט ללימודים והיה כאוס גדול במשפחה. בשנתיים האחרונות המשפחה משתתפת בתוכנית וחל שיפור ניכר במצבם. עבודה משמעותית סביב זיהוי והסרת חסמים, חשיבה מחוץ לקופסא ויצירתיות משותפת של המשפחה, המלווה הכלכלי והעו"ס הובילו לשינוי.

מסקנות והמלצות יישומיות:

ליווי אינטנסיבי של משפחה סביב מיצוי זכויות, תעסוקה והשכלה, מלחמה בהדרה חברתית ועבודה על התנהלות כלכלית נבונה, מתוך קביעת יעדים משותפת, יצירתיות, אמון ואמונה ,מהווים כוח משמעותי ליציאה ממעגל העוני ומוביליות חברתית.

עטרה רוזנבאום
עטרה רוזנבאום
Powered by Eventact EMS