תפקידן של תכניות מעבר בתהליך ההתבגרות - "יוצרים עתיד" מקרה בוחן

מינה רז
השרות לשיקום מקצועי תעסוקתי, משרד העבודה והרווחה, ירושלים

רקע:

תהליך המעבר מבית הספר לחיים בוגרים נחשב לאחד מהשלבים המשמעותיים ביותר בהתפתחות. תקופת ההתבגרות, היא תחילתו של תהליך המעבר. פרק זמן זה חשוב ללמידה של מיומנויות, תפקידי חיים וידע החיוניים לחיי הבוגר. תהליך זה, טומן בחובו חלומות ותקוות יחד עם חששות ואי וודאות לגבי העתיד. רוב הצעירים בחברה המערבית שואפים לפתח קריירה משמעותית המתאימה לתחומי העניין והכישורים האישיים, שתוביל אותם לעצמאות כלכלית, סיפוק, הכרה ותרחיב ואת מעגל התמיכה והיחסים הבין אישיים.

רציונל:

עבור כל הצעירים תקופה זו מזמנת התמודדויות והסתגלות לשינויים ונמשכת מספר שנים, אך עבור צעירים מאוכלוסיות מורכבות (כגון צעירים עם מוגבלות וצעירים בסיכון) תקופה זו עלולה להיות ממושכת ומלווה בקשיים משמעותיים כאשר בסופה, רבים מהם עלולים למצוא עצמם בשולי החברה ללא אופק תעסוקתי ותמיכות הולמות. לאור מורכבות תהליך המעבר, החלו להתפתח בבתי הספר לחינוך מיוחד תוכניות התערבות להכנתם של תלמידי התיכון לעולם העבודה. תכניות מסוג זה הופעלו לאורך שנים אך לעיתים קרובות, בניתוק מגורמי רווחה ותכניות המשך רלוונטיות, ועל כן הצלחתן הייתה מוגבלת.

ההתערבות המוצגת:

תכנית מעבר "יוצרים עתיד" של אגף השיקום במשרד הרווחה בשיתוף משרד החינוך, היא תכנית התערבות חדשנית לרכישת מיומנויות תעסוקתיות וביסוס תמונת עתיד בתחום הקריירה בקרב צעירים עם מגבלה. מודל התוכנית מבוסס תאוריה ומורכב ממשתנים אישיים וסביבתיים המנבאים על פי הספרות המחקרית, הצלחה בתהליך המעבר. זכייני משרד הרווחה מפעילים את התכנית בפרישה ארצית, בבתי ספר לחינוך מיוחד ובכיתות קטנות בשיתוף צוותי ההוראה. ההרצאה תציג את האתגרים בתהליך המעבר ומודל גנרי לעבודה מקצועית עבור אוכלוסיות צעירים שונות, תוך המחשת יישומו בקרב צעירים עם מוגבלות במסגרת תכנית "יוצרים עתיד".

Powered by Eventact EMS