טיפול קבוצתי בתנועה בנפגעות טראומה מינית

Hadas Tal Ragolsky hadastaly@gmail.com עידית אבני
ענב"ל, עמותת יחדיו, באר שבע

ברצוננו להציג סקירה ולערוך דיון על הקבוצה "הגוף כמשאב" שערכנו במסגרת מרכז ענב"ל- מרכז טיפולי לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית בנגב.המרכז פועל בשיתוף פעולה עם שלושה גופים: משרד הרווחה, עריית באר שבע ועמותת יחדיו המפעילה את האירגון מאז 1999.הקבוצה הינה קבוצה של טיפול בתנועה וריקוד לנפגעות טראומה אשר מטופלות או שעברו טיפול משמעותי במסגרת המרכז.
טיפול בתנועה ובמחול הוא טיפול רגשי, המתבסס על ההנחה שהגוף והנפש מהווים מערכת אחת שלמה, אשר בה החוויה הגופנית קודמת לשפה המילולית. הטיפול עוסק בצמיחה אישית דרך יחסי גומלין בין גוף לנפש והוא מושתת על התפיסה כי הגוף, היציבה והביטוי התנועתי של אדם משקף רגשות ודפוסים פנים נפשיים, בין אישיים ותרבותיים. שימוש בשיטת ה- Floor Open כשפת ריקוד ותנועה מודעת, מאפשרת התפתחות וצמיחה ברמה פיזית ורגשית. מעצימה את החוסן והאינטליגנציה הרגשית ומעוררת חיות. התרגול בתנועה מאפשר מפגש עם הגופנפש, הרחבת הרפרטואר התנועתי וחידוד ההקשבה לחוויה החושית-תחושתית. השפה מבוססת על משאבי תנועה בסיסיים כמו קרקוע, מירכוז, התנעה והרגעה, מודעות מרחבית, שחרור, התרחבות והתכנסות בהם השתמשנו גם במהלך הקבוצה המוצגת כאן.
לפגיעה מינית השפעות ניכרות ברמה הרגשית, הנפשית והגופנית על חיי הנפגע. בשנים האחרונות מודגשת החשיבות של התייחסות לגוף בטיפול בנפגעי טראומה מינית. מתוך הבנה של תפקוד מערכות הגוף במהלך טראומה וקידוד הזיכרונות ברמה העצבית גופנית, על כן לגוף יהיה גם תפקיד מרכזי בריפוי הטראומה.
בפגיעה מינית הגוף הוא זירת הטראומה וחלק מתהליך הריפוי הוא ביסוס התייחסות מכבדת, לא פוגענית ומנצלת לגוף במסגרתה הנפגעת מקבלת את גופה כחלק ממנה ותוכל לחוש בו תחושות שונות (מלבד כאב או כפייה), כמו הנאה, מנוחה והרפייה. זאת היתה אחת מהסיבות להתמקד במשאבי הגוף וחיזוקם במהלך הקבוצה המוצגת כאן.
הקבוצה תוכננה ל- 12 מפגשים שכללו:
• סבב פתיחה: תשומת לב לגוף ולרשמים שהדהדו בעקבות העבודה הגופנית בשבוע הקודם.
• תנועה: התמקדות במשאב גופני אחד במהלך הפגישות (קרקוע, נשימה, מרכוז, מרחב אישי) תוך התייחסות לחוויה האישית ולמרחב הקבוצתי.
• סבב סיכום.
נשמח לחלוק עמכם את המחשבות והמסקנות שלנו על הקבוצה ומהלכה.

Hadas Tal Ragolsky
Hadas Tal Ragolsky
Powered by Eventact EMS