העצמת בני משפחה שהינם מטפלים עיקריים בחולי דמנציה באמצעות השתתפות בקבוצת תמיכה בעלת הרכב הטרוגני

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2
1לשכת רווחה דרום- צוות גוננים, עיריית ירושלים, ירושלים
2לשכת רווחה מערב- צוות בית הכרם- בית וגן, עיריית ירושלים, ירושלים

רקע

כיום בישראל חולים בדמנציה כ- 150,000 איש ובני המשפחות מעורבים בהתמודדות עם המחלה באינטנסיביות ולאורך זמן. מתוך כך גובר הצורך ברשת תמיכה לבני משפחה המשמשים כמטפלים עיקריים. כיום פועלות בישראל קבוצות תמיכה עבורם ובתוכם הקבוצה שאנו מפעילים בשותפות של עיריית ירושלים ועמותת עמדא, הפועלת כשלוש שנים.

מטרות ושיטה

הקבוצה מיועדת להעניק למטפלים רשת תמיכה והעצמה בקהילה. מאפייניה הייחודיים הם: החולים נמצאים בטווח גילאים רחב ובשלבי מחלה שונים; הקבוצה פועלת כ"קבוצת רכבת" והיא מיועדת לבני ובנות הזוג של החולה ולילדיו. הרקע ההשכלתי והתרבותי של המשתתפים רבגוני.

הקבוצה מתכנסת אחת לחודש בהנחיית עו"סים. נושאי השיח שעולים הם האובדן, עיבוד רגשות, מתן לגיטמציה לתיסכול ולכעסים, הבדידות ודרכי התמודדות. הדגש הוא לאפשר למטפל העיקרי ליצור לעצמו מקום ייחודי ומעצים בטיפול השוחק.

ממצאים

ממשובי המשתתפים עולה כי במפגשים מתאפשר להם לשוחח על נושאים שלא היו מעלים במסגרות אחרות, מתפתחות יכולות חדשות כגון שיתוף ובקשת עזרה מבני משפחה אחרים. הקבוצה משמשת משען במימד הרגשי וכן לומדים איש מרעהו על מגוון דרכי טיפול תומך בחולה.

בזכות ההטרוגניות של הקבוצה נפתח למשתתפים צוהר לנקודות מבט שונות שיכולות לסייע להם, כדוגמת האפשרות הניתנת לבן זוג מטפל לשמוע על ההתמודדות של בן להורה חולה, וכך להתוודע לתהליכים המתרחשים במשפחתו. בדרך זו מתרחב מעגל דרכי ההתמודדות של כל אחד מהמשתתפים.

מסקנות והמלצות יישומיות

הטיפול היומיומי השוחק יוצר במטפלים צורך גובר בתמיכה. קבוצות תמיכה הן כלי עבודה מרכזי שעו"סים יכולים להיעזר בו בתהליך הטיפולי. ייחודה של הקבוצה שלנו הוא בהטרוגניות שלה, כאשר הרקע השונה של המשתתפים יחד עם המכנה המשותף המובהק שלהם כמטפלים עיקריים יוצר שיח פורה, תומך ומעצים באופן ייחודי.

צורית וינברגר
צורית וינברגר
Powered by Eventact EMS