עבודה סוציאלית במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד)

דורון וילנר doronv@tlvmc.gov.il
השרות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי תל אביב (איכילוב), תל אביב - יפו

במשך עשרים השנים האחרונות הלך והתפתח ענף ייחודי של העבודה הסוציאלית במחלקות לרפואה דחופה (מחלקות המיון) בבתי החולים בארץ. מתפקיד של עו"ס תורן מזדמן הנקרא מעת לעת לפתור `בעיות` במחלקת המיון צמחה העבודה הסוציאלית ברפואה דחופה לתחום מקצועי בעל גוף ידע ייחודי המבוצע על ידי עובדות סוציאליות שזהו תחום העיסוק וההתמחות שלהן. התפתחות העבודה הסוציאלית בתחום זה התרחשה במקביל להתפתחות המומחיות ברפואה דחופה בקרב הרופאים ובקרב הסיעוד. ההכרה בתחום באה לידי ביטוי בין השאר בפרסום נוהל ייעודי של משרד הבריאות שעינינו `תפקיד העובד הסוציאלי במחלקה לרפואה דחופה`, בהקצאת מרכז תחום לנושא ובהקצאת תקנים ייעודיים.

העבודה הסוציאלית היום הינה חלק בלתי נפרד מעבודת המחלקה לרפואה דחופה ומעצם אופי המחלקה נקראות העובדות הסוציאליות לביצוע התערבויות במשך כל שעות היממה, מה שמחייב הכשרת כלל העובדים הסוציאליים הפועלים בבתי החולים לעבור הכשרה בתחום, בהובלת עו"ס מלר"ד.

ההרצאות בסימפוזיון ישקפו את תחומי הידע שנרכש, ישתפו בהישגים, בקשיים, בדילמות ובהתלבטויות המלוות את העשייה הסוציאלית ברפואה דחופה.

•"כשהשמיים נופלים, והמציאות נשברת" – עבודה סוציאלית בחדר הטראומה

• טיפול בשכול פתע במלר"ד

• מורכבות הטיפול במכורים במחלקה לרפואה דחופה

• תפקיד הפורום הארצי בפיתוח העבודה הסוציאלית ברפואה דחופה

דורון וילנר
דורון וילנר
בי"ח איכילוב
Powered by Eventact EMS