"כשהשמיים נופלים, והמציאות נשברת" – עבודה סוציאלית בחדר הטראומה

גיא ברקן דפנה גרוס אוריין שרית וייס אליה עוזיאל רחל דרורי שירה בירנשטוק כהן
השירות לעבודה סוציאלית, המחלקה לרפואה דחופה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

פצוע המפונה לחדר הטראומה מתמודד עם פציעה מאיימת חיים, המתרחשת בפתאומיות ומתאפיינת באבדן שליטה. עד כה העובד הסוציאלי השתלב בתפקיד תיווכי בעיקר. בעבודה זו נציג את שינוי תפיסת הצוות את תפקיד העובד הסוציאלי כחלק מהצוות המטפל ובכך חדשנותה. טיפול המתייחס למשבר הכרוך בפציעה ומאפשר מקום למשפחה בחדר הטראומה. השינוי התאפשר על ידי העלאת מודעות הצוות לתרומתו של העובד הסוציאלי ושילובו כחלק מ`צוות טראומה`. התהליך כלל הגעה לכל טראומה, שילוב ברשת קריאה, חידוד קריטריונים להתערבות והטמעת התהליך בצוותים. התוצאות מראות כי בשנת 2016 חלה עליה של פי 3 מקרים בהם העובד הסוציאלי היה מעורב בחדר הטראומה במשמרת בוקר. בנוסף, חלה עליה של פי 2.5 במספר הקריאות לעובד סוציאלי כונן במשמרות הערב והלילה, לעומת שנת 2015. שילוב העובד הסוציאלי מנכיח את המטופל ומשפחתו בחדר הטראומה ומאפשר מתן בחירה למשפחות למידת השותפות שלהם בטיפול. שותפות זו, מביאה לשיפור בתחושת הביטחון והשליטה של המטפל, המטופל ומשפחתו וחיונית להפחתת חרדה, דכאון ותסמונת פוסט טראומטית.

Powered by Eventact EMS