מורכבות הטיפול במכורים במחלקה לרפואה דחופה

author.DisplayName
השירות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי תל אביב (איכילוב), תל אביב - יפו

אוכלוסיית המכורים המגיעה למחלקות לרפואה דחופה הינה מוקד פעילות ייחודי בנוף המחלקה המאתגר את צוות המיון בכללו ובמיוחד את העובדים הסוציאליים. מדובר באוכלוסיית קצה עם מספר מאפיינים:

♦ ביקורים חוזרים במיון

♦ הזנחה של בעיות רפואיות

♦ היענות נמוכה לטיפול

♦ תחלואה כפולה

♦ היעדר מערכת תמיכה משפחתית\ חברתית

♦ דרי רחוב

בעבודה עם אוכלוסייה זו במלר"ד באים לידי ביטוי מס` אתגרים, סביבם התפתחה שיטת התערבות מיוחדת המתייחסת למאפיינים של אוכלוסיה זו:

♦ החולה הלא רצוי – הופעה חיצונית לא מסודרת, לעיתים חסר סבלנות וחוסר הכרת תודה

♦ השיח ישיר – קושי ביצירת אמון

♦ רצף טיפול קהילה - בי"ח - קהילה, לצורך איסוף מידע והן לצורך המשך טיפול

♦ מאפיינים שונים בין גברים לנשים, נשים במעגל הזנות

♦ מדיניות של אי מתן סם \ תחליף סם במיון- משמעות ההמתנה ארוכה במיון למכורים

נציג מקרים המביאים לידי ביטוי את האתגרים ואת דרכי ההתערבות המגייסות לשיתוף פעולה הן את הצוות במלר"ד הן את שרותי הקהילה והן את המטופלים.

Powered by Eventact EMS