שיתוף בידע ככלי עוצמתי לשיפור איכות הטיפול

cohen67@013.net תרצה אנגלנדר
שירות סוציאלי, מרכז רפואי ע"ש "שוהם", פרדס חנה

"ידע שווה כוח", אמר הפילוסוף פרנסיס בייקון, והגדיל לטעון סמואל ג`ונסון, שהיה אחד מאנשי הספרות הבולטים באנגליה, שאמר "כל ידע לכשעצמו הוא בעל ערך כלשהו. אין בנמצא דבר כה קטן או זניח שלא אעדיף לא לדעתו". בכל מקום עבודה מצוי ידע ברמת הפרט, צוות והנהלה. כולנו גם חשופים לשינויים מתמידים של ידע ועושים כמיטב יכולתנו להתמודד במציאות משתנה זו.
במרכז הרפואי "שהם" מתקיימת זו השנה החמישית תוכנית ייחודית לשיתוף ידע, במסגרתה מקיימים אנשי צוות ממקצועות שונים הרצאות העשרה מגוונות לצוותי מקצועות הבריאות. תוכנית זו נותנת מענה רב לצורך בקבוצת שייכות, לשיתוף בדילמות וסוגיות הקשורות בעבודה היומיומית וללמידה הדדית. כמו כן התוכנית מאפשרת איגום משאבים ובניית תשתית של קשרי עבודה ושיתופי פעולה.
בקיום מפגשי ההעשרה אלו, אנו יוצרים מוקדי ידע משותפים, בהם אנו דנים במקרים מיוחדים ומורכבים, מקיימים סיעור מוחות, מוצאים נקודות השקה/ השלמה ומעלים רעיונות יצירתיים לשיפור הטיפול. לעיתים הדבר נעשה בצורת Sharing, כאשר המרצה משתף אחרים ברעיון או בתוצר מוגמר, כדי שהמשתתפים יוכלו ללמוד את הנושא ואף לעשות בו שימוש. פעמים אחרות הדבר נעשה בדרך של Cooperating – הצגת נושא או פרויקט שנוצר על ידי מספר שותפים. כל אחד מחברי הקבוצה תורם מהידע והניסינו שלו בתחום התמחותו. האפקט מתקבל כאשר תוכן ההצגה של כל המשתתפים חוברים לתוצאה משותפת.
משתתפים במפגשי עמיתים אלו הבאים ממגוון מקצועות הבריאות. באמצעות שיתוף ולמידה הדדית, החלפת דעות, ליבון נושאים משותפים מתאפשרת הצפת הידע הרב החבוי בכל אחד מהעובדים והפיכתו לידע גלוי. מפגשי העמיתים הינם מנוף ליצירת שותפויות והתפתחות מקצועית, ובסופו של דבר תורמים רבות להעלאת איכות הטיפול במטופל ובבני משפחתו.
ידע זה כוח, שיתוף ידע זה עוצמה

רינת כהן
רינת כהן
Powered by Eventact EMS