דינמיקה משפחתית בצל הטראומה

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

סימפוזיון זה מורכב מארבע הרצאות אשר בוחנות את הדינמיקה המשפחתית בצל טראומת מלחמה, תוך התייחסות לנפגע הישיר של הטראומה וההשפעות ארוכות הטווח על בני משפחתו – בנות הזוג וילדיהם – בתהליך הטראומטיזציה המשנית. אוכלוסיית מחקרים אלו הינם לוחמים ממלחמת יום הכיפורים, נשותיהם וילדיהם הבוגרים, שהשתתפו במערך אורך לאורך ארבעה עשורים. ראשית, נתמקד במחקרים שעוסקים בדיאדה הזוגית, הראשון מחקר הבוחן את התפקיד של נטיות ההתקשרות של כל אחד מבני הזוג על הסתגלות לנישואין; המחקר השני בוחן תסמינים פוסט-טראומטיים ואיכות חיי הנישואין בקרב לוחמים ואת תפקידן המתווך של בדידות והתקשרות. שלישית, יוצג מחקר שבוחן השפעות הדדיות בין טראומת מלחמה, טראומטיזציה משנית, הסתגלות לנישואין ותפקוד הורי נתפס בקרב לוחמים ונשותיהם; לבסוף, יוצג מחקר המתמקד בדיאדה אב-ילד במשפחות אלו, בדגש על תהליך ההעברה הבין-דורי של טראומה.

רועי אלוני
רועי אלוני
בית חולים תל השומר
Powered by Eventact EMS