"נאה דורש נאה מקיים" - תהליך מיזוג אגפי והקמת מינהל מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

author.DisplayName
מינהל מוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

מוגבלות איננה רק תופעה רפואית מבוססת לקות, אלא היא בראש ובראשונה תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת בין השאר, ע"י גורמים סביבתיים, תרבותיים ומשפחתיים.

תפיסה זו עומדת בבסיס הרעיון של השינוי הארגוני במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לאיחוד האגפים המטפלים באנשים עם מוגבלויות למינהל אחד.

מעבר ממבנה ארגוני הפועל על בסיס של אגפים מול אוכלוסיות, לעבר מבנה הבנוי מתחומי פעילות המשותפים לשלושת סוגי האוכלוסיות: קהילה, תעסוקה, דיור חוץ-ביתי, שירותים מוכווני אדם ותקציב, המיועד לתת מענה משותף לשלושת סוגי האוכלוסיות: אוטיזם, שיקום, מוגבלות שכלית-התפתחותית.

השירותים במינהל יהיו מגוונים ומותאמים לצורכי האדם עם המוגבלות, שירותים מוכווני אדם. השירותים נותנים מענה לצרכים השונים של האנשים בכל תחומי החיים ולאורך כל מעגל החיים.

בהרצאה יוצג תהליך השינוי הארגוני שמוביל לצמיחה מחודשת וביסוס המעמד המקצועי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בתחום המוגבלויות. יוצג הרציונל לשינוי ויוצגו עקרונות הפעולה: שקיפות ושותפות; יישום תוך כדי עבודה; יצירת מנהיגות מקצועית; הקמת תשתיות ומנגנונים תומכים.

לבסוף יוצגו המטרות והיעדים של המינהל מבחינת מיצוי זכויות, שירותים מותאמים, פיתוח והתחדשות, התייעלות וקיצור הליכים בירוקרטיים, מניעת כפילויות, שימור ידע ופיתוחו למען האוכלוסייה ועוד.

Powered by Eventact EMS