תסמינים פוסט-טראומטיים ואיכות חיי הנישואין בקרב לוחמים: תפקידן המתווך של בדידות והתקשרות

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

תסמינים פוסט-טראומטיים ואיכות חיי הנישואין בקרב לוחמים: תפקידן המתווך של בדידות והתקשרות

לאחר השתתפות במלחמה, לוחמים עשויים לפתח תסמינים פוסט-טראומטיים אשר פוגעים בתחומי שונים בחיי הנישואין. ברם, הקשר בין טראומה לאיכות הקשר הזוגי עשוי להיות מורכב מהנראה לעין. בין השאר, עשויים להשפיע על איכות הקשר חוויות של בדידות המקושרות לטראומה (למשל התחושה שאין לאדם שותפים אשר יכולים להבין את הטראומה), כמו גם דפוסים של התקשרות בתוך מערכות יחסים (התקשרות לא בטוחה, חרדה או נמנעת), אשר גם הם נמצאו קשורים לחוויות טראומטיות שקדמו להן. במחקר שיוצג להלן בחנו את האפשרות שהשפעת הטראומה על איכות חיי הנישואין מתווכת על ידי הבדידות המתעוררת בצל הטראומה, ומושפעת (ממותנת) על ידי דפוסי התקשרות. הוערכו 504 לוחמים אשר לחמו במלחמת לבנון הראשונה (1982). נמצא קשר ישיר בין תסמינים פוסט-טראומטיים ובין איכות חיי הנישואין, אך בדידות תיווכה קשר זה, ודפוסי ההתקשרות מיתנו אותו. עם זאת, דפוסי ההתקשרות לא מיתנו את התיווך של בדידות בהקשר זה. מתוך ממצאים אלו ייגזרו משמעויות קליניות בטיפול בזוגות בהם ישנם יוצאי קרבות.

Powered by Eventact EMS