עושים מעש"ה: קווים מנחים להגשת הגשת עזרה ראשונה נפשית המיועדים לכלל האוכלוסייה

author.DisplayName
החוג לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית תל-חי, גליל עליון

תיאור הסימפוזיון:
מודל מעש"ה פותח על ידי ד"ר משה פרחי במטרה להנגיש את הידע להגשת סיוע רגשי במצבי חירום לכלל האוכלוסייה. המודל מבוסס על ידע עדכני מתחום הנוירופסיכולוגיה ומתאר ארבע עקרונות לסיוע במצבי דחק – עקרונות אשר בחלקם שונים מאוד מהתפיסות שהיו מקובלות עד כה. המודל אומץ על ידי מנעד רחב של משרדי ממשלה , צבא, רשויות מקומיות ועוד.

בסימפוזיון יציג ד"ר משה פרחי את העקרונות התיאורטיים והמעשיים של המודל.

סא"ל ד"ר ולאד סבליצקי ראש ענף בריאות הנפש במפקדת זרועות היבשה יציג את יישום המודל במסגרות הצבאיות השונות.

גב` עדי ווטסון (MA) תציג את מחקרה אודות השינוי בממדי חוסן ומסוגלות בקרב תלמדי תיכון אשר הוכשרו להגשת עזרה ראשונה נפשית דרך עקרונות מעש"ה.

ד"ר מאיה פלד אברם ועמיתיה יציגו את מחקר איכותני אשר בחן את השימוש בפרוטוקול מעש"ה ופרמטרים נוספים ככלי הגנה על הסטודנט לעבודה סוציאלית המתפקד כמתערב ראשוני באזורי לחימה.

בסיום יוצגו תיאורי מקרה בהם יושמו עקרונות מודל מעש"ה.

Powered by Eventact EMS