התערבות זוגית כאשר אחד מבני הזוג סובל ממצוקה פוסט טראומטית: תיאור מקרה

יעל שובל-צוקרמן 1 רון ניסים 2 שרה פרידמן 1 פרופ' רחל דקל 1
1בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
2פסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

מרבית ההתערבויות המוצעות לאחר אירועים טראומטיים הן פרטניות. בשנים האחרונות מצטברות עדויות כי ניתן לטפל בהפרעה הפוסט טראומטית מסגרת טיפול זוגי, וכך הזוגיות עשויה להפוך משאב להחלמה. הטיפול הזוגי מתייחס לתפקוד הזוגי ומטפל בסימפטומים הנובעים מהמצוקה הפוסט טראומטית, ולשפר את האפקט החיובי והביטחון בקשר הזוגי. כמו כן נמצא כי לטיפולים הזוגיים יכולת להקל על תחושות המצוקה, הדיכאון והפוסט-טראומה בקרב בת/בן-הזוג. ההצגה הנוכחית, תציג התערבות שנערכה עם שני בני הזוג, בקליניקה להתערבות זוגית, בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. ההתערבות מבוססת על מודל מבוסס ראיות לטיפול זוגי קוגניטיבי-התנהגותי בפוסט-טראומה אשר פותח ע"י מונסון ועמיתיה (Monson et al, 2012). במסגרת הטיפול התקיימו 15 פגישות טיפוליות שבועיות בהן השתתפו שני בני הזוג. ההצגה, תציג מידע לגבי הערכה המוקדמת של שני בני הזוג, תיאור עיקרי התהליך בשלושת שלבי ההתערבות (מידע פסיכו-חינוכי, שיפור התפקוד הזוגי והבנייה מחדש של מחשבות הקשורות בטראומה) והערכה של מצבם לאחר ההתערבות. כמו כן יידונו סוגיות קליניות ייחודיות, להתערבות זוגית.

Powered by Eventact EMS