הכל מתחיל be -יש be היכולת לנהל את איכות חיי
ערכת משחק לתיווך תפישת איכות החיים

דניאלה בלכר 1 יפעת קריב 2
1בית אקשטיין, מקבוצת דנאל, רעננה
2סמנכ"ל פיתוח עסקי, דנאל בית אקשטיין

בבית אקשטיין מקבוצת דנאל אנו מאמינים שכל אדם הוא בעל רצונות, שאיפות, אהבות ויכולות.
כחלק מרעיון איכות החיים אותו אנו מקדמים, נבנית לכל אדם תכנית תמיכה אישית, בהתאם לצרכיו ויכולותיו
תפישת איכות החיים:
תפישת איכות החיים התפתחה למוקד המחקר והיישום לכלל סוגי האוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
וממוקדת באדם ובפרט.
פרופ. שאלוק (SCHALOCK, 1990) זיהה שלושה מושגים בסיסים המופיעים בהגדרות השונות של מושג איכות החיים : תחושת רווחה אישית, אפשרות למימוש הפוטנציאל האישי, ותפישה חיובית של מעורבות חברתית.
התפישה מאפשרת, מעבר מהתייחסות ממוקדת הישגים חינוכיים וקוגניטיביים אל הישגים ביצועיים ותפקודיים.מחקרים מראים שככל שהאדם מתפקד ברמה גבוהה ועצמאית יותר, שביעות הרצון שלו עולה.
התפיסה שמה דגש על היבטים נוספים כגון: ניצול החוזקות האישיות של האדם ולא התמקדות על חולשותיו, דגש על רשתות תמיכה בקהילה,וקידום מידת השליטה והאוטונומיה האישית
מידת איכות החיים מושפעת מהפער הקיים בין צרכיו ורצונותיו הממומשים של האדם ובין אלה שלא ממומשים. פער זה מתייחס הן לתפיסתו הסובייקטיבית של האדם את מציאות חייו והן להערכה אובייקטיבית של הישגיו ב8 תחומים
1. רווחה רגשית – סיפוק, תפיסה עצמית, העדר מתח
2. יחסים בין אישיים – אינטראקציות, יחסים
3. רווחה חומרית – מצב פיננסי, תעסוקה, דיור
4. התפתחות אישית – השכלה, יכולת אישית, תפקוד
5. רווחה פיזית – מצב בריאותי, פעילויות יומיומיות, פנאי
6. הכוונה עצמית – אוטונומיה/ שליטה עצמית, בחירה
7. הכלה חברתית – שילוב והשתתפות בקהילה
8. זכויות - אנושיות ,חוק
הערכה נוצרה על מנת לסייע לנו אנשי המקצוע לקיים שיח באמצעות משחק בנושאי איכות החיים, ניתן להשתמש בה בדרכים שונות ויצירתיות הן עם לקוחות והן עם צוותים.
בישיבות צוות, ישיבות דיירים סביב נושאי רגשות, שותפות, זכויות, הכוונה,יחסים ועוד.
הערכה כולה נבנתה החל מהחשיבה הרעיונית ועד ההתאמה היצירתית בשיתוף קבוצת מיקוד ממסגרות הדיור והתעסוקה, ניתן למצוא ביטוי לכישרון וליצירה בתמונות עשירות ומגוונות עבודת ידם כפי שהוכנה בכישרון רב במתחם התעשייה ברעננה.

Powered by Eventact EMS