"מחלקה ראשונה"
הנגשת זכויות ביטוח לאומי להורים לילדים בבתי-חולים

rotemZi@clalit.org.il עפרה ארן
שירות סוציאלי, בית חולים שניידר, פתח תקווה

רקע – הטיפול בילד עם מחלות מורכבות הוא משא רגשי וכלכלי כבד על המשפחות. בנוסף לחולי, מדובר לא אחת, במשפחות המגיעות מרקע סוציו דמוגרפי מגוון ולעיתים בעלי יכולת מוגבלת לנגישות למידע על זכויות.

בספרות מודגש שכאשר נגישות זו מוגבלת, חברי קבוצות שונות מתקשים למצות את זכויותיהם, דבר המשפיע על חיי היום יום של היחיד ובהמשך על אופן ההתיחסות של החברה אליו.

התערבות- "מחלקה ראשונה" היא תוכנית שנועדה לסייע באופן יזום להורים לילדים חולים בהנגשת זכויות של הביטוח הלאומי כבר בבית החולים. מידי חודש כ60 משפחות בשניידר, שילדם הוא בעל חולי מורכב ומוכר כזכאי לגמלה, מאותר במערכת המיחשוב של בית החולים ומסונכרן עם מערכות המיחשוב של הביטוח הלאומי. עובדת סוציאלית ייעודית מקשרת באופן פשוט, נגיש ואמפטי בין ההורים השוהים בבית החולים לבין הביטוח הלאומי. ההתערבות נעשית מתוך כבוד למשפחה, והכרה בו זמנית בצרכי הילד ובנהלי הביטוח הלאומי. הזכאים לקצבה נהנים ממנה באופן מיידי, ללא עיכובים בירוקראטיים.

תוצאות- "מחלקה ראשונה" מאפשרת לשירות הסוציאלי לסייע למשפחות של ילדים בעלי זכות לקצבת ילד נכה באופן יעיל ומקוצר. משפחות אלו החוות משבר בשל חולי ילדם, חוזרות ונותנות אימון במערכות המטפלות בהם. הגשת התביעות דרך המערכת מקלה על תהליך ההתמודדות הקשה עם המחלה ומצמצמת את תחושת אין-האונים אל מול המערכות הבירוקרטיות שדרשו בעבר הגעה לסניפים, מילוי טפסים ארוכים וועדות רפואיות מתישות. "מחלקה ראשונה", עושה זאת אחרת, ברגישות ובמקצועיות.

מסקנות והמלצות- מאות המשפחות שנהנו עד כה בשניידר מהתוכנית מודות לעובדות הסוציאליות המטפלות בנושא ומדגישות את מועילותה ויעילותה. ראוי להרחיב את התוכנית, על מנת שניתן יהיה להגיע לכלל משפחות הילדים הזכאים לגימלאות.

רותם זיו
רותם זיו
Powered by Eventact EMS