משחקים עד הבית וחיזוק הקשר הורה-ילד

נוית דאובר
מחלקה לשירותים חברתיים ב', ג', עיריית אשדוד

שם הפרוייקט: משחקים עד הבית וחיזוק הקשר הורה- ילד

 • רקע:

ב"נושמים לרווחה" זיהינו כי בקרב משפחות החיות בעוני והדרה חברתית קיימים חסכים מובנים, המדירים את תרבות המשחקים הדידקטיים. פערים תרבותיים, מחסור בידע ובהכוונה לחשיבות המשחק, חוסר בפניות רגשית למשחק וחוסר יכולת כלכלית לרכישת משחקים- הובילו אותנו להבנות תוכנית ייחודית אשר מנגישה את המשחקים עד הבית ויוצרת מרחב לחוויה חיובית משותפת של ההורים עם ילדיהם דרך הדגמה אישית (מודלינג).

 • מטרות:
 • סיוע לילדים בפיתוח חשיבה וביטוי רגשי באמצעות המשחק.
 • העמקת ההכרות של העו"ס את הילד והוריו.
 • יצירת זמן משותף הורה-ילד באופן מהנה שגם מספק צרכים התפתחותיים.
 • שיטת ההתערבות:
 • ע"פ העיקרון של `חליפה לפי מידה`, שמנחה אותנו ב"נושמים לרווחה", רכשנו משחקים מותאמי גיל והתאמנו לכל משפחה ערכת משחקים שנשארת כמתנה.
 • בחירת המשחקים התמקדה במשחקים בהם ישנה חוויה משותפת ופיתוח הפן החשיבתי והרגשי של הילד.
 • לימוד מקדים של אופי המשחקים ודרך תפעולם ע"י סטודנטיות לעו"ס ומלוות המשפחה.
 • ממצאים:

בשאלון משוב לגבי הפעילות הביעו מעל ל-90% מהמשפחות שביעות רצון גבוהה מהפעילות.

 • הרחבת הפרויקט ויישומים להמשך:

ברמה הקהילתית: הונגשו משחקי ענק ע"י מרכז "עוצמה" מורחב בשת"פ עם מרכזים קהילתיים בעיר ,תלמידים ממעורבות החברתית, תנועות הנוער ועוד.

מעבר להרחבה ברמה הקהילתית, אנו נערכים גם להרחבה לעומק באמצעות יצירת שת"פ עם בני הנוער מהמעורבות החברתית.

שת"פ מתקיים באמצעות קיום שולחן עגול הכולל את גורמי הרווחה וגורמי החינוך הבלתי פורמאלי בעיר . במפגשים אלו אנו מבנים את הקשר וביסוס הפרויקט עבור המשפחות מ"נושמים לרווחה" לאורך השנה. במודל עליו אנו עובדים, אנו נערכים לחשיפת הילדים והוריהם למשחקים דידקטיים מותאמי גיל ומפתחי חשיבה לאורך זמן ע"מ להטמיע פעילות זו ולגרום להמשכיות שלה.

Powered by Eventact EMS