תכנית ברו"ש

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 1
1אגף הרווחה, מנהל שירותי קהילה, עיריית ירושלים, ירושלים
2משרד הבריאות, התחנה לטיפול בילד ובנער ע"ש אילן, ירושלים

התכנית נותנת מענה למשפחות בהן לפחות אחד מההורים מתמודד עם מחלת נפש ויש להן ילדים עד גיל 12. קבלת משפחות לתכנית מותנית בהסכמת ההורים להשתתף בתכנית ובמעורבות טיפולית פעילה של פסיכיאטר מבוגרים. התכנית כוללת בניית מעטפת טיפולית בהתייחס לצרכים הייחודיים של כל משפחה. התכנית משלבת מרכיבים של טיפול נפשי משולב (פסיכיאטרי – פסיכולוגי - סוציאלי) להורה המתמודד ולבני משפחתו, תכניות הדרכה הורית וטיפול משפחתי בבתי המשפחות, שילוב ילדים במסגרות תומכות טיפול בקהילה לצורך טיפול והגנה, התייחסות לצרכי ההורים בתחום שילוב בתעסוקה מותאמת, מיצוי זכויות. התכנית מבוססת על טיפול שבועי בתוך הבית, עם ביסוס מחקרי (Adnopoz and Ezepchick, 2003), כשטיפול זה מאפשר שיתוף פעולה של ההורים ושאר חברי משפחה משמעותיים בתהליך הטיפול בילד. הכניסה לבית מאפשרת קבלת עושר של אינפורמציה על הילד ומשפחתו, דבר שעשוי לקחת חודשים בכל מסגרת טיפולית אחרת, וכמו גם היכולת להיעזר ברשת המשפחתית ולמצות את המשאבים בקהילה עולה. בהרצאה נפרט אודות התכנית ודרכי העבודה.

הילה שטרן
הילה שטרן
Powered by Eventact EMS