יחסי הורים וילדים בצל מחלת נפש

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2
1משרד הבריאות, התחנה לטיפול בילד ובנער ע"ש אילן, ירושלים
2אגף הרווחה, מנהל שירותי קהילה, עיריית ירושלים, ירושלים

כבר ב-1975 הכריז ארגון הבריאות העולמי כי ילדים להורים עם הפרעה נפשית הינה קבוצה בסיכון גבוה לפגיעה התפתחותית ולפיתוח תחלואה נפשית. בהרצאה זו נתבונן באתגרים שמחלת הנפש מייצרת בתהליך ההיקשרות של ההורה וילדו, על ההעברות וההשלכות של החולי מההורה החולה לבני משפחתו ועל המשא שעשוי להיות מוטל על כתפו של הילד במשפחה.

Powered by Eventact EMS