תיאור מקרה ונתונים ראשוניים ממחקר ההערכה

דולי ד"ר אמוייל 2 הילה שטרן shhila@jerusalem.muni.il 1
1אגף הרווחה, מנהל שירותי קהילה, עיריית ירושלים, ירושלים
2משרד הבריאות, התחנה לטיפול בילד ובנער ע"ש אילן, ירושלים

לכל משפחה נתפרת תכנית טיפול ייחודית המתאימה לצרכיה. נתאר את תהליך העבודה עם משפחה אחת: זוג הורים, כשהאם מתמודדת עם סכיזופרניה, ושני ילדים רכים, כשכניסתה של המשפחה לתכנית אפשרה לראות ילדים שהיו "שקופים" ופיתחו עיכובים התפתחותיים משמעותיים. נרחיב על תיאום הטיפול בין המערכות השונות, על תהליך הדרכת ההורים, זיהוי צרכי הילדים והתאמת מענים מתאימים עבורם, ועל המעבר משקיעה בחולי שאינו מאפשר תקשורת בין האם וילדיה ליצירת קשר שטמונה בו תקווה.

הילה שטרן
הילה שטרן
Powered by Eventact EMS