קבוצה טיפולית לניהול כעסים באמצעות פעילויות שטח בשרות מבחן לנוער

author.DisplayName author.DisplayName
משרד הרווחה, שרות מבחן לנוער, תל אביב יפו

קבוצות לניהול כעסים מתקיימות בשרות מבחן לנוער שנים רבות. מהניסיון הנצבר ממשך השנים עלה כי פעילויות השטח הינן בעלות ערך רב, מקדמות למידה אישית של הפרטים בקבוצה ומזרזות תהליכים קבוצתיים.

פעילויות השטח מדמות באופן הקרוב ביותר את התנהגותם של הנערים, את האינטראקציות החברתיות ואת בחירת הפתרון לקונפליקטים בחייהם. כמנחים אשר חווה פעילויות שטח, אנו מתרשמים כי לפעילויות אלו יש אפקט רב על התהליכים הקבוצתיים בחדר ועל היכולת של כל משתתף לבצע שינוי. אנו מעריכים כי פעילויות שטח שמתוכננות מראש, צעד בצעד עם התפתחות הקבוצה ובאופן תדיר כפעם בחודש מצליחות לקדם את צרכי הקבוצה ואת הפרטים בתוכה.

כל קבוצה עוברת מספר שלבים בהתאם להתפתחותה. התפתחות זו תלויה בגורמים שונים, בהתאם למבנה הקבוצתי והאופי של חברי הקבוצה. ישנן קבוצות שיעברו את השלבים הראשוניים ויגיעו ליצירת אינטימיות והדדיות בעוד שישנן קבוצות ש"יתקעו" בשלבים ראשוניים יותר. התקדמות הקבוצה אינה לינארית, ישנן קבוצות שיגיעו לשלבים מתקדמים כגון אינטימיות, ברם, קונפליקטים ומתחים בין משתתפים בקבוצה יכולים להוביל את הקבוצה חזרה לשלבים מוקדמים יותר. המנחים ערניים להתנהגויות בקבוצה המשקפות את השלב בה היא נמצאת ועל פי התנהגויות אלו מתאימים את פעילויות השטח.

רחלי חסון
רחלי חסון
Powered by Eventact EMS