צעירים בסיכון במעבר לחיים בוגרים: מצב בוגרי "מית"ר הבית של סוזן"

ברכי בן סימון brachib@jdc.org פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מרכז אנגלברג לילדים ונוער, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, ירושלים

"מית"ר הבית של סוזן", בהפעלת השירות לשיקום נוער במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הוא מפעל תעסוקה טיפולי-שיקומי לבני 18-15 על רצף הניתוק. זוהי מסגרת קצרת טווח שנועדה לספק לבני הנוער אפשרות לעבודה בשכר, כאמצעי לשיקומם. במפעל בני הנוער מתנסים ביצירת מוצרי נוי ואמנות ובשיווקם.

בשנת 2016 ערך מכון מאיירס-ג`וינט-ברוקדייל סקר טלפוני בקרב כ-40 מבוגרי "מית"ר הבית של סוזן". המחקר נועד לבחון את מצבם של הבוגרים, בני 25-19, כשנתיים עד חמש שנים מסיום השתתפותם במסגרת. הריאיון כלל מידע על מאפייניהם האישיים והמשפחתיים, על תקופת עבודתם ב"מיתר הבית של סוזן", כולל תרומותיה לתפיסתם, ועל מצבם בהווה במגוון תחומי חיים.

הממצאים הצביעו על האוריינטציה הגבוהה של הבוגרים לתעסוקה - רובם עבדו בשכר והיו מועסקים בעבודה קבועה ויציבה - עם זאת, מצאנו שרמת ההשכלה של מרביתם הייתה נמוכה, דבר העשוי להיות חסם לתעסוקה איכותית בעתיד. עוד מצאנו שעל אף שאחוז לא מבוטל מהבוגרים מתמודדים עם קשיים רגשיים, רבים הפגינו תחושת מסוגלות גבוהה, שהתבטאה בתפקוד גבוה בתחומים שונים ובדיווח על יכולת להיעזר באחרים ועל תפיסת עתיד חיובית.

מצבם של הבוגרים בתחומי חיים מרכזיים הושווה גם למצבם של כלל הצעירים היהודים בישראל וסיפק תמונה רחבה על מאפייניהם וצורכיהם לעומת עמיתיהם. הממצאים לימדו על הצורך לחזק מספר תחומים בעבודת המסגרת, למשל, עידוד רכישת השכלה, שיפור ההכנה לגיוס לצבא והגברת המודעות של הבוגרים לזכויות ולתנאים הסוציאליים המגיעים להם על פי חוק. הממצאים גם לימדו על חשיבות הליווי לאורך זמן, ובמיוחד בתקופה הראשונה לאחר סיום המסגרת.

ברכי בן סימון
ברכי בן סימון
Powered by Eventact EMS