תכנית סלון נשי – מינהל השירותים החברתיים וקידום מעמד האישה בעיריית ת"א-יפו

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
משאבי קהילה, מינהל השירותים החברתיים עיריית ת"א-יפו

רקע ורציונל
אזור מרכז העיר ת"א-יפו, הינו אזור מטרופוליני, המאופיין בהעדר מאפיינים קהילתיים, ובתחושות של ניכור ובדידות. אזור זה מאופיין גם במוביליות רבה של תושבים, ובריבוי משפחות חד הוריות ויחידניות, שעל פי רוב עומדת אישה בראשן. מחקרים מצביעים על תחושת בדידות גבוהה יותר אצל נשים שאינן בעלות משפחה, ונמצא קשר בין תחושת בדידות לבין בעיות בריאותיות, חולי, דיכאון ועוד.
מטרות
• להוות מקום מפגש עבור נשים הגרות במרכז העיר ת"א-יפו.
• לבנות קהילה נשית, מועצמת ומעצימה.
• להעשיר את הנשים בתכנים שונים ומגוונים.
• לגבש קבוצה לעשייה משמעותית – הן עבור עצמה, והן עבור הסביבה בה היא חיה.
שיטות התערבות וממצאים
התכנית הנה שנתית, פועלת כקבוצת רכבת, בה משתנה ההרכב הקבוצתי מפגישה לפגישה, אך קיים גרעין קבוע.
היא מופעלת על ידי עו"ס משפחה ועו"ס קהילתית, יד ביד עם פעילות מתוך הקבוצה, ואינה כרוכה בתשלום.
המפגשים מתקיימים אחת לשבועיים בשעות הערב, וכוללים ארוחה קלה, פעילות גיבוש מטעם חברות הקבוצה, ולאחריה פעילות תוכן משתנה.
בתכנית משתתפות כ-40 נשים, מרביתן חד הוריות או יחידניות, ללא משפחה קרובה בעיר.
התכנית עונה על צורך של הנשים לקבל הכרה, להרגיש שייכות ומשמעות ולהיות חלק מקבוצה. כמו"כ, מבנה הפעילות מותאם עבור הנשים, ונמצא בבדיקה מתמדת יחד עם קבוצת הפעילות.
מסקנות והמלצות יישומיות
1. התכנית ללא תשלום, ובכך מאפשרת לנשים רבות יותר לצרוך את השירות, ללא התלבטות בנוגע לאמצעיהן הכלכליים.
2. התכנית מופעלת בשיתוף עם נשים פעילות מתוך הקבוצה, מצב שיוצר שותפות תמידית ומעורבות של הנשים בתהליכים הנוגעים להן.
3. חשוב לקיים פעילויות של המשתתפות – עבור עצמן ועבור הסביבה בה הן חיות. עשייה זו מחזקת את תחושת הקהילתיות והחוסן הקבוצתי.

בת חן תם
בת חן תם
Powered by Eventact EMS