תכנית יוצרות ביחד –
תוצר של שיתוף פעולה בין מינהל השירותים החברתיים עיריית ת"א-יפו תחום משאבי קהילה וילד ונוער יחד עם ארגון ויצו

author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 2
1משאבי קהילה וילד ונוער, מינהל השירותים החברתיים עיריית ת"א-יפו
2ילד ונוער, ויצו ישראל, ת"א-יפו

רקע ורציונל
מרכז וצפון העיר ת"א-יפו, הינו אזור מטרופוליני המאופיין ברובו בהעדר תשתית קהילתית, העדר מענים מסובסדים מתאימים, ומרחק גאוגרפי גדול בין השירותים.
בני נוער נמצאים בבלבול לגבי זהותם ומיניותם, וחשופים לתכנים שאינם הולמים את גילם: אלכוהול, מיניות ועוד. הםם עלולים למצוא את עצמם במצבי מצוקה, וללא מענה מספק בבית. הנערות נמצאות בסיכון רב יותר בשל מעמדן במשפחה ובחברה. מתוך כך, עלה צורך לבנות שירות ייחודי עבורן.
מטרות
• לסייע לנערות לגדול ולהשתלב בצורה נורמטיבית בחברה, לממש את יכולותיהן בתחומים שונים, וליצור אצלן תחושת הצלחה ומסוגלות.
• להוות קבוצת השתייכות, עבור הנערות המגלות קושי להשתלב חברתית, ולסייע להן בלמידת מיומנויות חברתיות.
• להוות מסגרת מוגנת הפוגשת את הנערות ומכילה אותן.
שיטות התערבות וממצאים
יוצרות ביחד, הנה תכנית שנתית הפועלת החל ממאי 2016, ומהווה עבור 13 נערות מסגרת ייחודית, קבועה ומוגנת. עו"ס קהילתית מרכזת את התכנית ויחד עם מדריכה מעבירה את הפעילות.
כל מפגש אורך ארבע שעות, וכולל: ארוחת צהריים, מפגש עם קבוצת השוות וסדנה. התכנית בנויה מסדנאות תחומותת בזמן, המאפשרות למשתתפות לחוש תחושת הצלחה וסיפוק, ומאפשרות לנערות חדשות להצטרף לקראת סדנה חדשה.
ניתן לראות כי הפורמט הייחודי יוצר אצל הנערות תחושת מחויבות, אמון בצוות המפעיל ורצון להתמיד.
בזכות המודל הנ"ל, בסיומה של כל סדנה, מוזמנות הנערות לחשוב מחדש האם הן מעוניינות להמשיך ולקחת חלקק בתכנית, דבר שמחזק את תחושת האחריות האישית ומגביר את שותפותן בתהליך.
מסקנות והמלצות יישומיות
• המבנה הייחודי מאפשר לנערות להמציא את עצמן מחדש, ולא להיות כבולות לדפוסים שהן מכירות ממסגרות אחרות.
• חיזור אחר הנערות הנו מרכיב הכרחי בתהליך.
• המשך הפעלת התכנית בפורמט של סדנאות מתחלפות.
• הגברת המעורבות של הנערות בתהליך קבלת החלטות הנוגעות לפעילות.

בת חן תם
בת חן תם
Powered by Eventact EMS