פרויקט "חזרה הביתה" – שילוב עמיתות מומחות בעלות ידע מניסיון במחלקה פעילה במרכז לבריאות הנפש באר יעקב

עמית שאתי נחום שירי אנגל חן
המרכז לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה-מב"ן שב"ס, מחלקה ב' - פעילה, גברים

במרוצת השנים, התפתחו מענים שיקומיים רבים לאוכלוסיית מתמודדי נפש

שמטרתם לסייע בהשתלבות במסגרות בקהילה ולמצות יכולות לצד המחלה.

למרות זאת, המציאות בשטח מוכיחה כי המעבר מאשפוז פסיכיאטרי לקהילה מלווה לעתים בקשיים רבים.

בהתאם לכך, גיבש ג`וינט ישראל מיזם בשם "בחזרה הביתה", המסייע למתמודדים במעבר הזה.

המיזם מופעל ע"י עמותת לשמ"ה ואגף בריאות הנפש, יחידת השיקום במשרד הבריאות. בשנה זו השירות הסוציאלי במרכז לברה"נ באר יעקב נס ציונה, שילב את צוות "חזרה הביתה" במחלקות אשפוז - עמיתה מומחית ומתאמת טיפול.

מטרת הפרויקט -

מטרת הפרויקט הינה סיוע למתמודדים להשתלב בקהילה, לקראת יציאתם מאשפוז. הליווי הוא פרטני, ומותאם לרצונו וצרכיו של האדם השב לביתו. בכך מהווה הפרויקט גשר בין האשפוז לבין החזרה לחיים בקהילה.

העמיתות נפגשות עם מטופלים פוטנציאליים לשיחות אישיות, וממשיכות את הקשר עמן בתום האשפוז. כמו כן הן מעבירות קבוצות יחד עם אנשי צוות נוספים.

ממצאים

בבאר יעקב החל הפרויקט לפעול בחודשים אלו והוא עדיין בחיתוליו. שלב זה הינו שלב הקליטה של העמיתות המומחיות והוא מהווה אתגר לצוות ומעלה סוגיות רבות, באשר ליכולת שלכם להשתלב במחלקה כעובדות חדשות, עם פונקציה ממוקדת קהילה.

עולות שאלות ודילמות הן מצד הצוות והן מצד העמיתות המומחות. כגוןן: מצד הצוות – "מה תפקידן? האם הן כאן ע"מ להחליף אותי? על בסיס מה הן מביאות את הידע שלהן?" ומצד העמיתות: "כיצד יקבלו אותנו? האם יקשיבו לנו? כיצד אנו מציגות את עצמנו מול הצוות ומול המטופלים?" ועוד.

מסקנות והמלצות יישומיות

כאמור, הפרויקט בתחילתו ומוקדם מדי להצביע על מסקנות והמלצות. במהלך הכנס נשמח לשתף בתהליך הקליטה של העמיתות, בתחושות של הצוות ושלהן ובראייה שלנו לגבי העתיד.

Powered by Eventact EMS