קבוצת פוטותרפיה לנפגעי איבה עם פוסט טראומה
מחלקת שיקום – המוסד לביטוח לאומי - באר שבע

כרמית כהן שרה שילה
שיקום, המוסד לביטוח לאומי, באר שבע

"בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ: והארץ הייתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ...ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור: וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החשך: ויקרא אלוהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" (ספר בראשית).

רקע:

אירוע איבה נחווה כאירוע טראומטי המערער את האמון הבסיסי ותחושת השליטה בעולם. כאירוע משברי קיומי עשוי לגרום להתפתחות סימפטומים פוסט טראומטיים הכרוכים במצוקות קיומיות פיזיות ונפשיות המובילות למצב של תוהו ובוהו של ערבוב בין חושך לאור ובין תקווה לייאוש.

הרעיון לקבוצה שאוב מתוך ההנחה כי הטראומה מבודדת, והסולידריות של הקבוצה היא ההגנה החזקה ביותר מפני אימה וייאוש והסם החזק ביותר נגד חוויה טראומטית (הרמן, טראומה והחלמה, 1992).

פוטותראפיה

הפוטותרפיה היא טיפול פסיכותרפויטי העושה שימוש בצילום כמרחב להתרחשות הטיפולית. הטיפול הצילומי מאפשר התבוננות באור ובצל המשתקפים בצילום, מאפשר שימוש בדימויים כאמצעי מעורר, מארגן ומבנה תהליכים תודעתיים.

לצילום יש כוח בנראות, בממשות ובקיום שלו, באישור ובתוקף שנותן לכל מה שמופיע בתצלום.

תיאור הקבוצה:

המפגשים בקבוצה כללו שיח טיפולי תוך שימוש במצלמה כולל יציאה לצילומים בסביבה, מתן משימות לצילום בין המפגשים ולהבאת התצלומים, הבאת תצלומים מלפני הפגיעה ועוד .

התקיימו 11 מפגשים שבועיים – שעתיים כל מפגש.

בקבוצה היו 11 משתתפים כשכולם מוכרים עם נכות בגין פוסט טראומה.

בקבוצה הסתובבנו במרחב התוהו ובוהו, נגענו בחושך אך לצד זה אפשרנו את התבוננות באור. ובהתאם לכך ניכר כי המשתתפים הצליחו להתחבר לאור, לעשות שינוי ולהתקדם - כל אחד ביעדים האישיים השונים שהציבו לעצמם.

השימוש בכלי ייחודי זה הינו התערבות ראשונה בנפגעי פוסט טראומה ולנוכח תרומתו רצוי לעשות בו שימוש בטיפול באוכלוסייה זו – למצוא נקודות אור גם בחשיכה, להרחיבן לנקודות אור גדול יותר ולהוביל לצמיחה וגדילה.

Powered by Eventact EMS