מבקשי מקלט בירושלים -תהליך מעבר משקופים למשפיעים

בעיר ירושליים מתגוררים כ2000 מבקשי מקלט רובם מאריתריאה וסודן במסגרת פעולות משותפות של עירית ירושליים ,המרכז הבין תרבותי לירשוליים אסף קהילת קול הנשמה והמרכז לקהילה האפריקאית –"ז`אק "עם נציגי הקהילה מתקיימים דיונים בשולחן עגול המהווים קטליזטור לפיתוח שירותים ייחודיים שהינם מנוף לקידום השתלבות ומעורבות של האוכלוסיה.
אחת התוכניות הייחודיות שפותחה על ידינו הינה קבוצת מנהיגות להורים לילדים בגיל הרך. מקרב קהילת מבקשי המקלט. מטרת התוכנית היא מתן כלים לקהילה להשתלב ומתן כלים לתושבי שכונה לרצות ולהניע תהליכי השתלבות
התוכנית כללה ליווי סדנאי סביב נושא המנהיגות ההורית והתפקיד שלנו כהורים ללוות את השילוב של הילד במוסדות החינוך.
מה אני מצפה מעצמי ומה מצפים ממני איך אני יכול לעזור לילדי להשתלב
דיאלוג קהילתי ושיח בין מקבלי שרות לנו
הקבוצה בחרה לקדם שלושה נושאים
–בריאות –הדרכות להורים בתחום עזרה ראשונה ותזונה נכונה והתמודדות עם מחלת הגזזת
חינוך –גיוס משאבים ותכנון מענים מקצועיים (קייטנות ,שעורי עזר וחוגים)
רב קו –כתיבת נייר עמדה בנושא זכאות להנחה בתחבורה ציבורית לתלמידים מקרב מבקשי מקלט כל קבוצה פעלה עם ובשיתוף אנשי מקצוע כדי להביא לבניה של שירות משמעותי ופיתוח מענה בהתאם לתכנון.
תובנות עיקריות –ההורים מבקשי המקלט מעוניינים להיות מעורבים בקהילות בשכונת המגורים שלהם ולכן רואים עצמם כצרכני שירותים וגם כמעצבי שירותים
השוני התרבותי אינו גורם מעכב בפיתוח ועיצוב שירותים
הנכונות והפתיחות של נותני השירותים ותושבי השכונה הינה תנאי הכרחי בתהליך המעבר למעורבות ומנהיגות בקהילה
דיאלוג בין נותני שירות למקבלי שירות הינו גורם מקדם בהבנת הצרכים ובפיתוח מענים.

Powered by Eventact EMS