תופעת האשפוזים הפסיכיאטרים החוזרים של מטופלים בסטטוס צו אשפוז – הצגת תכנית התערבות ביחידה משפטית בבית חולים לב השרון

יעל שנער yael.shin@gmail.com
א' ממושכת, בית חולים לב השרון, פרדסיה

רציונל – תופעת האשפוזים החוזרים מתייחסת, בין השאר, לתופעה שבה מבוגרים צעירים בעלי מחלות פסיכיאטריות כרוניות, מתאשפזים, מתאזנים במהירות, משתחררים לקהילה אך חוזרים לאשפוז תוך זמן קצר מסיבות שונות. אל היחידה המשפטית מגיעים אנשים שעברו עבירות שונות על פי חוק העונשין, נמצאו לא כשירים לעמוד לדין ואושפזו בסטטוס צו אשפוז לתקופות שונות.

על פי הספרות והשטח, ישנה חשיבות רבה לאיתור מהיר ככל האפשר של מטופלים אלו וטיפול מונע

הקף תופעת האשפוזים החוזרים מושפע:

  1. הרעיון שעבריינות אצל נפגעי נפש מתרחשת בתקופות של ירידה במצבם הנפשי.
  2. שילוב נפגעי נפש שעברו על החוק סל שיקום בעודם באשפוז, תאריך את תקופת יציבותם ובכך תפחית את תופעת האשפוזים החוזרים.

הרקע לתכנית ההתערבות –

  1. מאפייני המטופלים ומצבם המשפטי ביחידה המשפטית
  2. מיפוי הסיבות לאשפוזים חוזרים
  3. חקיקה משפטית בנושא.

מטרת ההתערבות – צמצום אשפוזים פסיכיאטרים חוזרים של מטופלים שאושפזו במסגרת צו אשפוז.

שיטה – תהליך שיקומי מקדים לוועדת סל השיקום אשר ממוקד בקשיים ספציפיים של מטופלים אלו וכוללת 5 שלבים

ממצאים – ניתוח הממצאים נעשה על פי מחקר השוואה חברתית

בשנים 2014-2015 אושפזו סך הכל 32 איש בסטטוס צו אשפוז. מתוכם חזרו לאשפוז חוזר במהלך השנתיים שעברו 18 איש.

מתוך 32 המאושפזים השתתפו בתכנית ההתערבות עשרה אנשים. מתוכם חזר לאשפוז בשנתיים האחרונות אדם אחד.

מסקנות והמלצות יישומיות –

נראה שהתכנית יכולה להפחית את מספר האשפוזים החוזרים אצל מטופלים בצו אשפוז.

קיימים מספר קשיים שיש להתמודד איתם –

  1. האתגר שמעורר הטיפול במטופלים אלו
  2. מיעוט אנשי טיפול בתחום
  3. סטיגמה בקהילה לגבי סוגי העבירות של המטופלים
  4. גורמי תמך משפחתיים וסביבתיים.

יעל שנער
יעל שנער
Powered by Eventact EMS