קבוצת תמיכה להורים קשישים המטפלים בילדים בוגרים עם מגבלה

הדס תורג'מן hadast88@gmail.com
לשכת הרווחה מערב, קרית יובל, עיריית ירושלים

רקע: בגיל הזקנה האדם הזקן מתמודד עם המציאות המשתנה ואתגרי הגיל. נוסף על כך ישנם זקנים שעוד ממשיכים ומטפלים בבן/בת בוגרים עם מגבלה.

מטרה:

צמצום תחושת הבדידות באמצעות חיבור לרשת חברתית.

שיפור תחושת הרווחה והחוסן האישי.

שיפור יכולת ההתמודדות עם הטיפול בבן/בת בוגר/ת עם מגבלה (באמצעות תמיכה, ידע וכו`)

ההתערבות/השיטה: מתודה קבוצתית טיפולית, בתדירות של אחת לשבועיים הקבוצה מונחת ע"י עו"ס בשלכת הרווחה ופסיכולוג (מתנדב) .ומשלבת הנחיה חצי מובנית המתייחסת לנרטיב של סיפור החיים.

תוצאה: הקבוצה פועלת כשנה וחצי ומונה כ-8 משתתפים קבועים בגילאי 68-85. הקבוצה הינה הטרוגנית מבחינה תרבותית, השכלתית ודתית. אנו מקבלים משוב כי המשתתפים מוצאים בקבוצה זו מקום להשתייכות, מקור ללמידה ותמיכה. ההורים רואים בקבוצה הזדמנות לשתף בקשיים בחסמים, בפחדים וגם בהצלחות בהתמודדות שלהם עם הילדים ועל רקע התמודדות עם אתגרים אישיים בגיל הזקנה.

בתחילה כל משתתף סיפר על בנו/ביתו ובהמשך המשתתפים עסקו גם בעצמם; זיכרונות, קשיים, התמודדות, מה נותן לכל אחד כוח. עלו נושאים של רגשות אשמה, הכחשה, גבולות מול הילד, מיצוי זכויות, מסגרות טיפוליות, פעילויות פנאי, אמונה דתית, זוגיות ועוד.

למשתתפים רבים המפגשים בקבוצה הם הזדמנות ליציאה מהבית ולמקום מפגש ויצירת קשרים חברתיים חדשים. מענה להפגת הבדידות והגברת תחושת שייכות.

יש בקבוצה אוירה טובה של פתיחות, שיתוף, הקשבה, כבוד ותמיכה הדדית. מה שמאפשר למשתתפים לבטא את עצמם ולעבד את רגשותיהם תוך מתן לגיטימציה לקושי בחייהם האישיים.

מסקנות:

מתודה קבוצה היא שיטת טיפול יעילה במיוחד בעבודה בגיל זקנה

יש ערך לשילוב מנחה בגיל מבוגר בעלי ניסיון חיים ולשילוב של הנחייה בקו של גבר ואישה

יש לתת תשומת לב מיוחדת לאוכלוסייה ייחודית זו בשל המורכבות של הגיל והטיפול בילד בוגר

חיבור בין תחומי זקנה ושיקום ועבודה משותפת.

הדס תורג'מן
הדס תורג'מן
עיריית ירושלים
Powered by Eventact EMS