על זהות ומשמעות בסוף החיים

פדות ביר pdutbi@gmail.com
הוספיס בית- טיפול ביתי פליאטיבי, האגודה למלחמה בסרטן, רמת גן

שלב סוף החיים הינו שלב רווי התמודדויות ומשברים שונים- הן פיזיים והן רגשיים. תחושות עזות של חרדה, דכאון, אשמה ועוד מופיעות במקביל להתמודדויות רגשיות עם נושאים לא פתורים ועם שאלות קיומיות הנוגעות לזהות ולתפקיד בעולם.

בביה"ח "סלואן קתרינג" במנהטן, פותחה שיטת טיפול המתבססת על רעיון הלוגותרפיה בעבודתו של ויקטור פרנקל, והמותאמת לחולי סרטן בשלבי סוף החיים. השיטה מציעה שבעה מפגשים, הכוללים עבודה טיפולית דרך שאלות מובנות, המתמודדות עם שאלות הנוגעות לסבל קיומי- משמעות החיים, שאלות הנוגעות לזהות ולמורשת, בחירות ודילמות בסוף החיים ועוד. ממצאים ראשוניים של המחקר בארה"ב מעלים הפחתה סגניפיקנטית ברמת הדכאון והחרדה, ועליה בתחושות הישג.

שילוב של שיטת העבודה בתוך מסגרת העבודה הטיפולית בשירות הוספיס בית של האגודה למלחמה בסרטן מעלה ממצאים ראשוניים דומים. חלקים שונים בטכניקות העבודה ובנושאים הנלמדים ניתנים לשילוב בכל מסגרת טיפולית, ועשויים לקדם מטופלים רבים, גם כאלו שאינם מתמודדים עם מחלה מסכנת חיים.

הסדנה מציעה התנסות ראשונית בשיטת טיפול זו.

פדות ביר
פדות ביר
Powered by Eventact EMS