מבט עדכני על התמודדות עם מחלת הסרטן

פרופ' מירי כהן
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

היבטים פסיכו-סוציאליים בהתמודדות עם מחלת הסרטן זוכים כיום לתשומת-לב רבה יותר מבעבר, וגם מוקד המחקרים משתנה שומתעדכן. נושאים של התמודדות עם השלכות ארוכות-טווח של מחלת הסרטן בקרב מחלימים כמו גם בסוף החיים, יחד עם היבטים תרבותיים של התמודדות עם המחלה והשלכותיה, הינם במוקד המחקר הבינלאומי. מטרת המושב הנוכחי הינה לחשוף את המשתתפים לארבעה מחקרים עדכניים ביותר, המייצגים נושאים עכשויים ביותר בעבודה-סוציאלית עם חולי סרטן. ההרצאה הראשונה תתמקד בתשישות המתמשכת לאורך שנים לאחר סיום הטיפולים והשלכותיה על איכות חיים של מחלימות סרטן-שד, ההרצאה השניה תעסוק באתגרים שבחזרה לעבודה של מחלימי סרטן. ההרצאה השלישית תעסוק בהיבטים תרבותיים ודתיים של התמודדות עם מחלת הסרטן, בעוד תסגור את המשוב הרצאה על התמודדות של חולים בסוף החיים והאופן בו הם מבינים ומייחסים משמעות למצבם, בהקשרים אישיים, משפחתיים ותרבותיים. המושב יאפשר חשיפה לידע עדכני הרלבנטי גם להתמודדות עם מכלול רחב של מחלות כרוניות ומסכנות חיים, ויצביע על כיווני התערבות ועל הדגשים בעיצוב מדיניות טיפול באנשים חולים במחלת הסרטן ובמחלות אחרות.

Powered by Eventact EMS