התמודדות עם מצבי דחק: הדגמת מורכבות הקשרים בין גוף לנפש

author.DisplayName
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה, חיפה

הידע הקיים אודות השלכות ההתמודדות עם מצבי דחק אקוטיים ומתמשכים על הבריאות הנפשית והפיזית הינו מועט. מטרת המושב הינה להתוודע לידע מדעי, מבוסס ראיות על ההשפעות של מצבי דחק על בריאות נפשית ופיזית ולאפשר הכרות עם מאפייני התמודדות והשלכותיה הנפשיות והגופניות בהקשר למצבי דחק אופיניים בישראל.

ההרצאה הראשונה תהווה הרצאת-פתיחה אשר תיתן רקע על הבסיס המדעי ומבוסס הראיות של הקשרים בין גוף לנפש ועל התהליכים באמצעותם מתקיימת השפעה של מצבי דחק על בריאות. שלוש ההרצאות הבאות יציגו ממצאים אודות היבטי התמודדות עם דחק, בקבוצות אוכלוסיה שונות, וההשלכות על שני סוגים של מדדי גופניים של דחק – מדדי מערכת החיסון ומדדי פעילות-לב. בשתי הרצאות יתוארו מדדי שונות קצב לב, האחת בהקשר לטראומה וצמיחה פוסט-טראומתית בקרב ניצולי שואה והשניה בהקשר לדחק של סבים המטפלים באופן קבוע בנכדיהם, ובהרצאה נוספת יתוארו מדדים חיסוניים בקרב זקנים לאחר שבר צוואר-הירך. המושב ירחיב את נקודת-המבט של עובדים-סוציאליים על הקשרים בין גוף לנפש ויפתח צוהר להבנת היבטים גופניים של התמודדות.

Miri  Cohen
Miri Cohen
Powered by Eventact EMS