הקשר בין גוף-נפש בראי המדע והרלבנטיות לעובדים סוציאליים

author.DisplayName
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה, חיפה

עובדים-סוציאליים, כמו אנשי מקצוע אחרי חשופים להצפה של מידע, באמצעות מאמרים, סיפורים ומחקרים המצביעים על השפעת הנפש על הגוף, כאשר מידע זה לעתים קרובות לא מבוסס על ידע מחקרי, אמפירי בדוק ומהימן. קהל הפונים שלנו, בעיקר אנשים החולים במחלות כרוניות או מחלות קשות, מוצפים גם הם במידע מסוג זה אשר לעיתים קרובות הינו לא מדויק ואף מטעה, אך נותן אשליה של יכולת ריפוי. מטרת ההרצאה הינה להציג את עיקרי הידע המדעי על האופן בו מצבי דחק יכולים להשפיע על הבריאות הפיזית ועל התהליכים הפיזיולוגיים שבבסיס השפעות אלו. בהרצאה יוצגו עקרונות התהליכים הגופניים המתרחשים במצבי דחק, ההשלכות על מערכת המוח, החיסון ועל תפקוד הלב, ומדדים פיזיולוגיים בהם נעשה שימוש בתחום זה. יחד עם זאת, תוצג המורכבות של המחקר בתחום ופערי הידע הגדולים הקיימים עדיין.

בהרצאה תידון הרלבנטיות של המידע המחקרי על קשרי גוף-נפש להתערבויות עם פונים במצבי משבר, דחק וחולי, וכיצד הידע הקיים יכול לסייע לעובדים-סוציאליים בהבנה הוליסטית יותר של תהליכי ההתמודדות של הפונים ובמתן כיוונים חדשים וחדשניים להתערבויות פסיכו-סוציאליות.

Powered by Eventact EMS