ההשלכות פיזיות, הפיזיולוגיות והנפשיות הארוכות טווח של טראומה מוקדמת בגיל הזיקנה: המקרה של ניצולי שואה זקנים הרצאה 2 בסימפוזיון 1757

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 3 author.DisplayName 4
1החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה, חיפה
3היחידה לאלקטרו-פיזיולוגיה, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה
4קרדיולוגית ילדים, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה

מטרות: בחינת הקשר בין טראומה מוקדמת בגיל המבוגר לבין בריאות נפשית ופיזית, בדגש על ניצולי השואה.

שיטה: השתתפו 159 ניצולי שואה ו-87 משתתפים המותאמים לפי גיל ומוצא שלא עברו את השואה. המשתתפים ענו על שאלון ונבדקה שונות קצב -לב באמצעות מכשיר א.ק.ג.

ממצאים: ניצולי השואה דיווחו על עוצמה גבוהים יותר של סימפטומים פוסט-טראומטיים, צמיחה פוסט-טראומטית ועל מספר גבוה יותר של מחלות מאשר קבוצת הביקורת, ללא הבדלים בתפקוד היומיומי. נמצאה שונות קצת-לב טובה יותר בקרב ניצולי השואה מאשר קבוצת הביקורת, כאשר סימפטומים פוסט-טראומתיים קשורים באופן חיובי לשונות קצב-לב טובה יותר.

מסקנות: המחקר מצביע על הדומה והשונה בין ניצולי שואה לקבוצת הביקורת ומדגיש את הדואליות של הקשרים בין סימפטומים פוסט-טראומתיים וצמיחה פוסט-טראומתית. הממצא של שונות קצב-לב טובה יותר בקרב ניצולי השואה מצביע על חוסן פיזיולוגי בקבוצה זו.

המלצות יישומיות: מודעות אנשי מקצוע לדואליות של מצוקה וחוסן נחוצה לצורך התערבות מותאמת. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש בידע שיופק מהמחקר הנוכחי בטיפול בקורבנות טראומה מבוגרים בעולם.

Powered by Eventact EMS