הקשר בין חוסן נפשי, תגובות רגשיות, ומדדי החלמה לאחר שבר בצוואר הירך

author.DisplayName 2 author.DisplayName 1 author.DisplayName 3
1בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
3המחלקה לאורתופדיה, בית חולים לגליל המערבי, נהריה

רקע: רמות גבוהות של סמני דלקת מהוות אינדיקטור למצוקה רגשית ודיכאון וקשורות לקשיי החלמה מפציעה וניתוח, אך לא נחקרו בהקשר להתמודדות עם שבר צוואר-הירך.

מטרה: לבחון את הקשר בין חוסן נפשי, התמודדות, רגשות שליליים וחיוביים, מצוקה נפשית ופחד מנפילות לבין סמן דלקת CRP והחלמה לאחר שבר צוואר הירך.

שיטה : מחקר פרוספקטיבי, בשלוש נקודות זמן. 127 מאושפזים לאחר שבר צוואר-הירך, ענו על שאלוני חוסן נפשי, אסטרטגיות התמודדות, רגשות שליליים וחיוביים, מצוקה נפשית, פחד מנפילות והחלמה ונלקחו מדדי CRP.

ממצאים: מודלים של משוואות מיבניות הצביעו שככול שהחוסן הנפשי גבוה יותר ושימוש רב יותר בויסות רגשות מסתגל, כך המצוקה הנפשית נמוכה יותר ורמת הרגשות החיוביים גבוהה יותר, ככול שהשימוש רב יותר בויסות רגשות מסתגל והרגשות החיוביים גבוהים יותר, כך רמות CRP נמוכות יותר.

מסקנות: רמת CRP גבוהה יכולה להצביע על סיכון ליותר סיבוכים ולהחלמה נמוכה ויכולה להוות אינדיקטור לצורך בהתערבות פסיכו-סוציאלית בתחילת האשפוז, במיקוד על הגברת ויסות רגשות מסתגל והפחתת המצוקה הנפשית.

Powered by Eventact EMS