When ethics meets diversity

author.DisplayName
מחלקה לעבודה סוציאלית, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

ועדת האתיקה בביתי חולים מתמודדים עם תחנים שונים וקשים שמאתגרים את מערכת הבריואת.לעבודה סוציאלית יש מינוי רשמי בוועדה ומוטלת אליה אחריאות גדולה להציג את המטופל וגם את המערכת וגם את החברה.יש צורך תמיד למצוא הבנות ופתרונות שיאפשר תהליך מושכלת לדילמות המוצגות במסגרת הוועדה.העבודה הזאת יציג 4 מקרים שדרכם אפשר להתבוננן על איך דבר זה מתבתא איך הוועדה נותן מקום ללתרביות שונות ואיך מגייסים את המשאבים בתוך החברה להיות משותף לתהליך

ברברה  רבין
ברברה רבין
Powered by Eventact EMS