קבוצת הורות לאימהות המתמודדות עם מחלה נפשית, בהנחיה משותפת של עו"ס -רכזת תכנית "ציפור הנפש" ועמיתה מומחית- מתמודדת בעלת ידע מניסיון חיים אישי

kerenhuri7@gmail.com רותי אייזיקס
מית"ל (מרכז ייעוץ ותמיכה למשפחות), מרכז בריאות הנפש, באר שבע

"ציפור הנפש" היא תכנית הפועלת במסגרת מית"ל (מרכז ייעוץ ותמיכה למשפחות של אנשים המתמודדים עם מחלה נפשית), במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע, ועוסקת בהעשרה וטיפוח ההורות של אנשים המתמודדים עם מחלה נפשית. מטרת התכנית לתמוך, לסייע ולתרום לחיזוק הקשר בין ההורה המתמודד לילדיו. במסגרת התכנית מתקיימת אחת לשנה קבוצה בנושא הורות לנשים מתמודדות עם מחלה נפשית.

מזה כשנתיים משולבים בצוות מית"ל כחלק מפרויקט ניסיוני וחדשני "עמיתים מומחים". "עמיתים מומחים" הינם מתמודדים עם מגבלה נפשית בעלי ידע מניסיון חיים אישי שמשולבים כחלק מצוות בית החולים במספר מחלקות.

קבוצת ההורות הונחתה בעבר ע"י שתי עבודת סוציאליות ממית"ל. השנה הוחלט לנסות ולשלב בהנחיה משותפת עמיתה מומחית, מתוך הנחה שזו תוכל להביא לידי ביטוי את הידע מניסיון החיים האישי שלה ובכך לתרום למשתתפות בקבוצה תרומה ייחודית.

מטרות הקבוצה ושיטות:

מתן מידע פסיכו-חינוכי הקשור להורות לצד ההתמודדות עם מגבלה נפשית

מתן תמיכה

יצירת קבוצת שייכות,

העשרה ומתן כלים בתחום ההורות

הקבוצה נפגשה אחת לשבוע, במשך 16 שבועות והשתתפו 13 אימהות מתמודדות.

בקבוצה עסקנו בתכנים כגון - התמודדות עם מגבלה נפשית, היחסים בין בן זוג בריא לבן זוג מתמודד, התמודדות עם סוד במשפחה , התמודדות עם סוגיית החשיפה האם וכיצד לספר לילדים על ההתמודדות של האם. סוגיות אוניברסליות בהורות כמו שלב ההתפתחות של הילד, הצבת גבולות לצד מתירנות ועוד.

מסקנות והמלצות יישומיות:

מדיווחי המשתתפות עולה כי הקבוצה הייתה עבורן חוויה משמעותית ביותר. הייחודיות בשילוב עמיתה מומחית בהנחיה איפשרה לאימהות לחוש תקווה ומשמעות, ללמוד ממקור ראשון, העמיתה שיתפה בחוויות האישיות שלה כאמא מתמודדת. לצד זאת ההנחיה באופן הזה הפגישה עם אתגרים והצריכה חשיבה, שינויים, ולמידה תוך כדי תנועה, גם עליהם נרחיב בהרצאה.

קרן כהן
קרן כהן
Powered by Eventact EMS