מודל להכנת חולה ומשפחתו לקראת השתלת תומכן ללב (LVAD)

שלמה רול
עו"ס ביחידה לאי ספיקת לב, מרכז רפואי רבין, פתח תקווה

רקע

קיים מחסור בתרומות לב, לכן חולי אי ספיקה קשה נפטרים.

מערכת LVAD מאפשרת השרדות עד להגעת הלב המתאים ואיכות חיים. עלות המערכת לחולה, 1,000,000₪. בנוסף, הצלחת התהליך תלויה, בהיענות גבוהה של החולה ומשפחתו להוראות הרפואיות. בעזרת CBT הצלחנו להגדיל את מספר החולים החיים עד להגעת הלב.

מטרות

מטרותינו הן להעריך ולהמליץ על התאמת המטופל ומשפחתו לניתוח, לאפשר דיון במשפחה ולקבל החלטה ביחס לתהליך. לתווך בין החולה ומשפחתו למערכת הרפואית ובקשר לקהילה. לסייע בהתמודדות הרגשית ובמצבי משבר באשפוז.

סיוע והתמודדות עם מצבי חרדה ודיכאון תגובתי העולים בתהליך [סיבוכים ,זיהומים והתארכות האשפוז] כולל תלות במכשיר ותפעולו . תוך שימוש בכלים משיטת ה-CBT בעיקר חמשת העקרונות לתקשורת נכונה, תיקון עיוותי חשיבה ומסגור מחודש של מצבים.

מסקנות

שימוש בכלי CBT מאפשר לעו"ס ליצור שיתוף הפעולה בין המערכת הרפואית למשפחהולפציינט ומסייע להצלחת תהליך מורכב ויקר.

Powered by Eventact EMS