סימפוזיון - עוסי"ם טיפול קוגניטיבי התנהגותי
"והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך" (שלמה המלך) - הכעס והשלכותיו, האם ניתן לשינוי?
הרצאה 1

author.DisplayName
עו"ס, מכון פסגות לטיפול והכשרה, תל אביב

רקע

התקפי הזעם מאופיינים בפרצי כעס וגורמים לאובדן שליטה ורגשות שליליים הנמשכים שעות ארוכות. הם גורמים לשיבוש בפעילות הסדירה ויוצרים נזקים חברתיים בלתי הפיכים.

אציג התערבות בבן 18, שבמשך שנתיים טופל בגישות אקלקטיות, עם תוצאות דלות. היה בעל התפרצויות זעם, בן למשפחה רב בעיתית, סבל מנידוי חברתי, מחוסר ריכוז והצלחה בלימודים שגרמו לתיסכול ,הזנחה גופנית והערכה עצמית נמוכה.

מטרות

התחלתי ללמוד CBT ולכן המלצתי לו להתנסות בכך. בעזרת זיהוי טריגרים והפרשנות האוטומטית הקטסטרופלית, זיהוי ושיום רגשות, הרחבת רפרטואר הרגשות, הרחבת רפרטואר התגובות ההתנהגותיות והפרחה של מחשבות דיס-פונקציונאליות, באמצעות הרפייה, עבודה בדימיון ושימוש בקלפים טיפוליים. קיווינו להשיג וויסות רגשי ושליטה בהתנהגויות תוקפניות.

ממצאים

התוצאות היו מהירות: נפגע פחות, לקח אחריות על הרגשות שלו והגיב באופן מידתי ואסרטיבי למצבי דחק.

דיווח על שיפור גדול ביחסים החברתיים, בבית, הצליח להמנע מעימותים עם הוריו, הצליח בלימודים, הערכתו העצמית השתפרה, החל לטפח עצמו ולהגיע להשגים בקשרים עם בנות.

Powered by Eventact EMS